Mezinárodní páry budou mít rozvody jednodušší

Mezinárodní manželské páry některých členských států Evropské unie včetně České republiky získají větší právní jistotu pro případ rozvodu. Evropská komise totiž přijala návrh na vyjasnění pravidel týkající se majetkových poměrů párů, které uzavřely mezinárodní svazek.

Už v roce 2011 přijala Komise návrhy nařízení, které upravovaly majetkové poměry jak mezinárodních manželských párů, tak registrovaných partnerství. Protože se jednalo o návrhy týkající se rodinného práva, musely být v Radě přijaty jednomyslně. To se nestalo, a tak sedmnáct členských států Evropské unie v prosinci minulého roku požádalo v této věci Komisi o povolení navázání takzvané posílené spolupráce, která umožňuje provádět opatření i přesto, že se nepodařilo dosáhnout dohody na úrovni všech států Evropské unie. Posílená spolupráce by tak měla občanům v případě rozvodu přinést například ošetření majetkových poměrů párů jedním zákonem i orgánem a zvýšit právní jistotu párů. Měla by také umožnit řešit různé procesy jedním soudem a vyhnout se tak souběžně probíhajícím soudním řízením nebo dokonce protichůdným rozhodnutím nebo zlepšit předvídatelnost pro páry zjednodušením postupů. Jedním z hlavních důvodů nových pravidel jsou často odlišné právní úpravy rozvodů v různých zemích. V České republice soud rozhoduje o rozvodu na základě návrhu jednoho z manželů a zjišťuje, zda došlo k rozvratu manželství. To považuje za rozvrácené, pokud manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí. Na rozdíl od České republiky, například na Maltě nebo v Irsku musí žít manželé odděleně nejméně poslední čtyři roky. Ve Velké Británii musí žadatel o rozvod poskytnout důkaz o jedné z pěti skutečností, kterými je nevěra partnera, jeho nerozumné chování, dlouhodobá separace manželů nebo dezerce, tedy že druhý z manželů opustil žadatele nejméně dva roky před podáním žádosti o rozvod. Naopak v Německu je jediným důvodem pro rozvedení rozpad manželství a rozvod na základě zavinění jednoho z partnerů neexistuje. „Tisíce evropských párů, ať už jde o manžele nebo o registrované partnery, mají právo vědět, co je a jejich rodiny čeká v případě, že se jejich sny o společném životě zhroutí,“ nechal se slyšet první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Dodal také, že ho mrzí, že pro tuto myšlenku Komise nezískala všechny členské státy, jak původně zamýšlela. „Přijaté návrhy usnadní život v nelehkých chvílích alespoň některým osobám, kterých se tento problém týká,“ uvedl Frans Timmermans. Ročně Evropská unie právě na paralelní soudní řízení vedená v různých zemích, složité případy a související právní poplatky vynaloží zhruba 1,1 miliardy eur.

MANŽELSTVÍ UBÝVÁ, ROZVODŮ PŘIBÝVÁ

Česká republika se do posílené spolupráce zapojila také. „V případě rozvodu nebo úmrtí partnera se může osoba žijící v mezinárodním svazku ocitnout v nelehké situaci, kdy se potýká se složitými administrativními postupy a nejistou právní situací: například co bude s mým domem, když se rozvedu se svým partnerem, který je z jiného státu? Na jaký soud se mám obrátit?,“ řekla eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová a uvedla, že nově navržená pravidla pomohou zajistit právní jasnost a zjednodušit složitý postup rozdělování společného majetku bez ohledu na to, kde se nachází. „To párům usnadní život a ušetří dodatečné náklady, které ročně dosahují výše 400 milionů eur. Dáváme zelenou těm členským státům, které chtějí tuto významnou iniciativu dotáhnout do konce,“ dodala Věra Jourová.

Mezinárodních svazků je v současní době v Evropské unii zhruba šestnáct milionů. Například z necelých dvou a půl milionu uzavřených manželství v roce 2007 bylo více než 300 tisíc mezinárodních. Ve stejném roce v celé Evropské unii páry uzavřely také 211 tisíc registrovaných partnerství, z čehož mělo více než čtyřicet tisíc mezinárodní charakter. Podle statistického úřadu Evropské unie však počet uzavíraných manželství v Evropské unii dlouhodobě klesá, naopak stoupá rozvodovost. Například v roce 2011 páry v EU uzavřely 2,1 milionu manželství, ale téměř 990 tisíc párů se ve stejném roce rozvedlo. Podle Eurostatu od roku 1965 klesla míra uzavírání manželských svazků téměř o 50 %. Zatímco v roce 1965 lidé v Evropské unii uzavřeli 7,8 sňatku na tisíc obyvatel, v roce 2011 už to bylo pouze 4,2 sňatku. V případě rozvodů číslo naopak roste. Z 0,8 rozvodu na tisíc obyvatel v roce 1965 se v roce 2011 staly celé dva rozvody. Zvýšení během tohoto období způsobila mimo jiné také legalizace rozvodů v některých členských státech, jako je například Itálie, Španělsko, Irsko nebo Malta. Karolína Frýdová

Aktuální číslo

Žádné obrázky

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

sus veltrh

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...