Brusel tlačí na Madrid kvôli zadlženosti autonómií

španělsko autonomieA je to tu. Európska komisia si ide posvietiť na Španielov kvôli veľkému deficitu. Pred možnými sankciami posiela zoznam odporúčaní.

Brusel vychádza v ústrety a Španielom chce poskytnúť ďalší rok, ktorý majú využiť na korekcie. Nebude to zadarmo. Komisia požaduje pravidelné správy o úsporných opatreniach, plán reforiem a aplikáciu zákona o rozpočtovej stabilite pre autonómne kraje. Denník El País píše, že sankcie zatiaľ nehrozia napriek tomu, že deficit sa stále nedarí dostať na povolenú hranicu. Brusel prižmúril oko berúc do úvahy špecifickú situáciu v krajine, ktorá po decembrových voľbách stále nemá zostavenú vládu. Tým sa dobré správy končia.

NIEČO ZA NIEČO

Španielsko patrí k “neposlušným” krajinám, nedarí sa mu plniť záväzky vyplývajúce z paktu stability. Okrem sankcií mu hrozí sprísnený dohľad, periodické kontroly a dozor nad finančnou politikou. Rok 2015 Španieli uzavreli so 4,5 percentným dlhom HDP. Nie sú v tom sami. Pre južné krajiny sú typické rozkývanou politickou situáciou, vysokou zadlženosťou a krehkou ekonomikou. Neschopnosť stlačiť deficit na tri percentná HDP Brusel tiež pripisuje predvolebným náladám. Efektívnosť doteraz prijatých opatrení vláda Mariana Rajoya zbrzdila znížením dane pre fyzické osoby. Oveľa vážnejšie problémy však spôsobuje zatiaľ neaplikovaná striktná kontrola výdavkov jednotlivých autonómií, najmä Katalánska a Valencie. A práve tu Brusel odporúča konať tvrdou rukou.

AUTONÓMIE NA MUŠKE

Odhady z Bruselu hovoria, že v tomto roku Španieli stlačia deficit maximálne na 3,6 percenta HDP, pričom povolený limit predstavujú tri percentá. Kritiku Komisie zožalo ministerstvo daní, za ignorovanie preventívnych nástrojov v súlade so zákonom o stabilite autonómnych krajov. Ich spoločný deficit pre rok 2015 predstavuje 1,3 percenta HDP napriek povolenému 0,7 percenta. Španielský zákon o rozpočtovej stabilite zahŕňa širokú škálu nástrojov od dennej kontroly účtov cez sankcie až po priamy zásah. Madrid ich môže využiť v prípade sústavného prekračovania povoleného limitu. Komisia preto žiada upresnenie aké opatrenia budú použité na splnenie odporúčaní v aktualizovanej verzii rozpočtu pre tento rok.

EXTRA OPATRENIA

Brusel slovami príliš neplytvá. Začiatkom marca Komisia poslala Madridu list, ktorý podľa slov podpredsedu Komisie Valdisa Dombrovskisa môže byť pokladaný za prvé varovanie. Dodal, že Španielsko má dosť času, aby podniklo potrebné kroky. Popri štandardnom zavádzaní úsporných opatrení Brusel odporúča reformy v autonómnych krajoch. Hoci dočasná vláda má zviazané ruky, Komisia nástojí na doplnkových reformách a žiada, aby ich Madrid tlmočil v podobe “aktualizovaného rozpočtu” a “plánu národných reforiem” do konca apríla. Brusel žiada aplikáciu zákona o rozpočtovej stabilite, ktorý určuje korigujúce, ale tiež preventívne prostriedky na využitie v najkritickejších regiónoch, čiže v Katalánsku a vo Valencii. Minister Luis de Guindos vyslovil, že Madrid urobí všetko čo bude potrebné na splnenie záväzku týkajúceho sa deficitu. Komisia nezabúda, že Španielom sa podarilo znížiť deficit z 9,5 percent HDP a smeruje k povolenej hranici. Chce však presondovať všetky dôvody, aby sa situácia nevymkla spod kontroly.

Dana Miháliková

 

 

Aktuální číslo

Žádné obrázky

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

sus veltrh

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...