O titul nejzdařilejší silniční stavba se utkalo sedmadvacet projektů

Sedmý ročník soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za rok 2015 zná své vítěze. O titul nejlepší stavby se utkalo sedmadvacet projektů napříč celým regionem. Porota hodnotila ve čtyřech kategoriích a nebylo to jednoduché. Kritérií bylo hodně.

Soutěž pořádají Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje pod garancí Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Cíl soutěže je jasný - podpořit a zviditelnit práci silničního hospodářství. „Prostřednictvím soutěže chceme seznámit nejen odbornou, ale i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví a projektování silničních staveb v našem kraji. Za poslední roky se do krajských silnic investovaly nemalé finanční prostředky a vznikla celá řada prospěšných a dokonce i pohledných staveb,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek.

Do 7. ročníku soutěže mohli dodavatelé přihlásit ty stavby, které byly zhotoveny, zkolaudovány a předány do provozu v roce 2015. Porota pak ve dvou kolech vybírala nejzdařilejší z nich. „Porota se zaměřila na začlenění stavby do okolního prostředí a na její funkční a prostorové řešení. Roli hrála samozřejmě kvalita stavebník prací i společenská prospěšnost stavby, tedy jaký přínos má stavba pro své okolí,“ popsal hodnotící kritéria ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.

V kategorii Nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice se Stavbou roku 2015 stal projekt „Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – napojení na I/37“. Dodavatelem této stavby je společnost Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Certifikát si za tuto stavbu odnesli projektant Ing. Stanislav Netolický ze společnosti OPTIMA spol. s r.o., stavbyvedoucí Jan Kubát a stavební dozor Ing. Milan Skýba.

Svého vítěze má i kategorie Nejzdařilejší velká oprava úseku silnice. Tady porota jako Stavbu roku ohodnotila opravu silnice II/343 z Hlinska do Jeníkova. Dodavateli stavby byly společnosti M-Silnice a.s. a Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Ocenění získal projektant stavby Ing. Leoš Jelínek ze společnosti PRODIN a.s., stavbyvedoucí Lukáš Jančárek a David Zlesák a za stavební dozor Ing. Antonín Jalůvka.

V kategorii Nejzdařilejší mostní a umělá stavba zabodoval projekt Obnova tělesa komunikace II/357 Nové Hrady, který realizovala Společnost Nové Hrady složená z firem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., MADOS MT s.r.o. a SOVIS CZ, a.s. Ocenění za projekt získal Ing. Jan Bursa za společnost MDS Projekt, stavbyvedoucí Ing. Petr Fňukal a za stavební dozor Ing. Jiří Synek.

Ve čtvrté kategorii Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní akce zvítězila rekonstrukce křižovatky silnic III/34026 a III/24028 v Nemošicích, kde vznikla nová malá okružní křižovatka. Dodavatelem stavby byla společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s. Porota ocenila práci projektanta Jiřího Stránského, stavbyvedoucího Milana Plíhala a stavební dozor Ing. Jiřího Synka.

TITUL STAVBA ROKU 2015 ZÍSKALY TYTO PROJEKTY:

I. KATEGORIE - NEJZDAŘILEJŠÍ MODERNIZOVANÝ ÚSEK SILNICE

Modernizace silnice III/34026 Chrudim žel. přejezd – napojení na I/37

Dodavatel:                  Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Projektant:                  Ing. Stanislav Netolický, OPTIMA spol. s r.o.

Stavbyvedoucí:           Jan Kubát

Stavební dozor:           Ing. Milan Skýba

II. KATEGORIE - NEJZDAŘILEJŠÍ VELKÁ OPRAVA ÚSEKU SILNICE

Oprava silnice II/343 Hlinsko – Jeníkov

Dodavatelé:                Společnosti M-Silnice a.s. a Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Projektant:                        Ing. Leoš Jelínek, PRODIN a.s.

Stavbyvedoucí:           Lukáš Jančárek, M-Silnice a.s.

                                   David Zlesák, Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Stavební dozor:           Ing. Antonín Jalůvka

III. KATEGORIE - NEJZDAŘILEJŠÍ MOSTNÍ A UMĚLÁ STAVBA

Obnova tělesa komunikace II/357 Nové Hrady

Dodavatel:      Společnost – Nové Hrady, členové společnosti:

-       Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

-       MADOS MT s.r.o.

-       SOVIS CZ, a.s.

Projektant:                  Ing. Jan Bursa, MDS Projekt

Stavbyvedoucí:           Ing. Petr Fňukal

Stavební dozor:           Ing. Jiří Synek

IV. KATEGORIE - NEJZDAŘILEJŠÍ DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ STAVBA

Rekonstrukce křižovatky silnic III/34026 a III/24028 v Nemošicích - malá okružní křižovatka

Dodavatel:                  MIROS MAJETKOVÁ a.s.

Projektant:                  Jiří Stránský, projekce dopravních staveb

Stavbyvedoucí:           Milan Plíhal

Stavební dozor:           Ing. Jiří Synek

PR

Aktuální číslo

Žádné obrázky

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

sus veltrh

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...