Estónci podporia malé a stredné podniky cez nový fond

Tallinn je o krok vpred. S Európskym investičným fondom podpísal dohodu o vytvorení nového fondu, cez ktorý potečú investície do estónskych firiem.

Európsky investičný fond je finančným orgánom EÚ a bol založený v roku 1994 s cieľom zabezpečovať financovanie rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky. Pôsobí prostredníctvom bánk a finančných sprostredkovateľov cestou poskytovania záruk na krytie pôžičiek pre malé podniky. Nový estónsky fond rizikového kapitálu s názvom EstFund počíta s objemom 60 miliónov eur a estónske firmy z neho budú môcť získať investície v troch líniách. Fond rizikového kapitálu bude mať k dispozícii 30 miliónov eur, Fond rozšírenia kapitálu 15 miliónov a Fond dodatočných investícií rovnako 15 miliónov eur.

FINANČNÁ NOVINKA

Európsky investičný fond (EIF) bude z celkovej sumy spravovať čiastku 48 miliónov eur cez estónske ministerstvo ekonomiky. Zdrojom financovania je operačný program integrovaných fondov 2014-2020 s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zvyšných 12 miliónov eur Tallinn získa na základe spolufinancovania cez EIF z Európskeho fondu štrukturálnych investícií. Portál Rus.errl.ee uvádza, že zástupca generálneho riaditeľa EIF Roger Havenith označil EstFund za prvý fond svojho druhu v európskom prostredí, ktorý spolu s regionálnymi fondami rizikového kapitálu pod záštitou estónskej vlády pomôže vytvoriť silný investičný ekosystém. EstFund spolupracuje so súkromnými investormi a podľa expertov sa v priebehu najbližších rokov jeho objem zvýši na 100 miliónov eur.

DOPLNKOVÝ NÁSTROJ

Podľa estónskej ministerky Lisy Oviir bude EstFund doplnkovým nástrojom fondu fondov - Baltického inovačného fondu. Ten bol založený v roku 2012 a podľa dohody medzi Európskym investičným fondom a jednotlivými baltickými krajinami má za štyri roky zastrešiť investície v objeme sto miliónov eur. Každá krajina doň vložila po 20 miliónov eur, zvyšok poskytol Európsky investičný fond. Na rozdiel od Baltického inovačného fondu bude EstFond zabezpečovať kapitál potrebný pri prvotných podnikateľských zámeroch a v menších sumách. Spolufinancovanie zo strany EIF má dodať odvahu súkromným investorom pri doplnkových vkladoch do čiastkových fondov. Do investičného mechanizmu Estónci plánujú zakĺbiť tiež penzijné fondy a uľahčiť im prístup k rozvoju. 

EstFund je označovaný ako fond fondov s celkovým objemom 60 miliónov eur. Estónske firmy budú môcť čerpať investície v troch líniách. Fond rizikového kapitálu počíta s objemom 30 miliónov eur, Fond rozšírenia kapitálu s 15 miliónmi eur a Fond dodatočných investícií s rovnakou čiastkou.

Dana Miháliková

 

Aktuální číslo

Žádné obrázky

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...