Krajští silničáři měli sjezd

 

Poprvé po deseti letech se v Pardubicích konalo největší setkání krajských silničářů. A nebylo rozhodně poslední. Vedení Správy a údržby silnic Pardubického kraje i zřizovatel této organizace Pardubický kraj se totiž chtějí s lidmi potkávat častěji. Považují takové setkání za jedinečnou příležitost, jak zaměstnancům poděkovat. Ale taky jak je seznámit s detaily ze života společnosti.

Na setkání dorazilo na tři sta zaměstnanců Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze všech cestmistrovství a také starostové obcí a měst, kde tato cestmistrovství sídlí. Pozdravit je přišli představitelé odborového svazu, krajské hospodářské komory a samozřejmě Pardubického kraje. Ten zastupoval náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. „Bylo mi ctí potkat se s tolika lidmi, být mezi nimi a poděkovat jim za práci, kterou odvádějí. Jejich práce je náročná a důležitá. A navíc často musejí snášet kritiky nespokojených řidičů, kteří si stěžují, že se zase někde "kopou" silnice a oni musí čekat. Jsou to ale ty silnice, po jejichž opravách ti samí řidiči předtím volali,“ řekl Dušek a připojil i jedno přání: „Přeji silničářům, ale vlastně i nám, abychom pro letošní rok sehnali dostatek peněz, abychom mohli opravovat a stavět, aby lidé ze "susky" měli práci a my řidiči opravené a upravené silnice.“

Rok 2015 patřil z pohledu silničářů k velmi úspěšným. Podařilo se i díky dotacím Státního fondu dopravní infrastruktury a Pardubického kraje investovat do silniční sítě rekordní množství finančních prostředků a letošní rok nezůstane pozadu. „Máme finanční prostředky na modernizace silnic, opravy některých havarijních mostů, ale také na rozvojové projekty. Pracujeme například na projektech přivaděčů k D35, na Dopravním uzlu Pardubice nebo třeba v rámci česko-polské spolupráce podpořené fondy Evropské unie na testování nových technologií,“ prozradil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Připomněl také, že v loňském roce organizace investovala nejen do silnic, ale také do nákupu nové techniky a technologií a že obhájila titul „Bezpečný podnik“. „Nákupem nové techniky chceme našim lidem ulehčit práci a zároveň zvýšit její kvalitu. Každý, kdo házel lopatou teplou obalovou směs, ví, jaká je to dřina,“ dodal Němec.

Svůj blok společného setkání měli i odboráři. Předseda Odborového svazu DOSIA Jan Rejský připomněl, že svaz připravuje tzv. kolektivní smlouvy vyššího typu, které pak pomáhají zaměstnancům při vyjednávání podmínek pro mzdy a další benefity. Jednotlivé organizace, kterých DOSIA sdružuje na 130, totiž z těchto kolektivních smluv vycházejí. Správa a údržba silnic Pardubického kraje takovou smlouvu se zaměstnanci uzavírá už po mnoho let.

PR

Aktuální číslo

Žádné obrázky

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...