Estónsko pokračuje v organizovaní prijímania utečencov

Tallin získal z Turecka prvú správu s údajmi o osobách, ktoré požiadali o presun kvôli bezpečnosti a svedomito napreduje v prípravách.

V rámci povinných kvót má Estónsko prijať 550 migrantov. Podľa najnovších údajov, ktoré poskytli grécke úrady, z ďalších 27 utečencov odmietlo presun do Estónska osem osôb. Napriek skutočnosti, že táto pobaltská krajina nepatrí k vytúženým cieľovým krajinám migrantov, jej politici pochopili, že bez precíznej organizácie môže presun migrantov nevyliečiteľne skomplikovať celú situáciu. Estónski predstavitelia od začiatku pracovali na tom, aby utečenci získavali o ich krajine reálne informácie a aby neboli presúvaní proti svojej vôli. Chcú tým predísť novej vlne migrácie z Pobaltia, a nárazníkom by sa ako prvé mohlo stať Švédsko.

PRÍPRAVA A CIELE

K ďalším estónskym iniciatívam patrí vytvorenie špeciálneho koordinačného výboru, ktorý pracuje na zosúladení činnosti štátnych orgánov. Z gréckych táborov bolo do Estónska presunutých 19 vojnových utečencov. Turci plánujú vypočuť ďalších 16 osôb pred odovzdaním do Estónska. K najaktuálnejším témam vládnych rokovaní v Estónsku teda patria otázky súvisiace s komunikáciou so zahraničnými úradmi a nové iniciatívy Európskej komisie v oblasti medzinárodnej bezpečnosti. Na jeseň vo všetkých estónskych okresoch prebehnú informačné dni, ktoré organizuje Policajná akadémia. Cieľom má byť oboznámenie prednostov a predsedov samosprávnych krajov ako postupuje štát a mimovládne organizácie pri presune utečencov. Ďalšou témou má byť dialóg s predstaviteľmi regiónov o možnosti prijímať tieto osoby.

ESTÓNCI NEZAHÁĽAJÚ

Estónske ministerstvo sociálnych vecí našlo partnera, ktorý bude zabezpečovať výučbu estónčiny. Na základe výsledkov tendra zvolí tiež koordinátora, ktorý bude mať na starosti bytovú otázku a poplatky za nájom. Rovnako vypísalo tender na partnera, ktorý migrantom zabezpečí základné služby a už čoskoro dôjde k podpísaniu zmlúv. Ministerstvo školstva a vedy koncom apríla zorganizovalo v hlavnom meste konferenciu, kde účastníci besedovali o možnostiach ako deti z utečeneckých rodín pružne začleniť do estónskeho vzdelávacieho systému. Z várky migrantov, ktorí do krajiny prišli v marci deti už niekoľko týždňov navštevujú materské školy a školy. Deti z rodín presunutých v apríli začnú so školskou dochádzkou v tomto školskom roku napriek tomu, že do prázdnin zostáva iba pár týždňov. Dana Miháliková

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...