Krajské správy silnic jsou připraveny modernizovat silnice II. a III. třídy za stamiliony

 

Pracovní setkání všech krajských správ a údržeb silnic hostily Pardubice. Do krajské metropole se sjeli ředitelé organizací z celé České republiky. Témat k řešení bylo hned několik, nejdiskutovanější otázkou bylo čerpání dotací ze státních zdrojů a zimní údržba silnic.

Krajské správy a údržby silnic jsou připraveny čerpat finanční prostředky na modernizace silnic II. a III. třídy. V tzv. zásobnících projektů mají kromě již realizovaných akcí připraveny další stavby za stamiliony korun. Pokud by tyto peníze do krajů přišly, dokázaly by je okamžitě využít. „Kraje mají v tuto chvíli vysoutěženy projekty v rozmezí 100 – 400 milionů korun jednotlivě. Součet těchto připravených staveb v rámci republiky představuje částku přesahující 4 miliardy korun. Jsou to akce, kde je možné okamžitě předat staveniště a začít stavět. V tuto chvíli ale nejsou na tyto projekty finanční prostředky, přestože stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury do krajů již poslal v letošním roce vysokou částku 3 miliardy korun,“ popisuje současný stav věci Miroslav Němec, viceprezident Svazu dopravy ČR pro silniční dopravní infrastrukturu a ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Zmiňovaná dotace je mezi kraje rozpočítávána podle délky silniční sítě. Například pro Pardubický kraj tato dotace v letošním roce činí téměř 183 milionů korun. „Z rozpočtu Pardubického kraje k této částce přidáváme dotaci ve výši 150 milionů korun, z toho přes 50 milionů je určeno na projekční práce. Touto částkou se přibližujeme rekordnímu roku 2015,“ doplnil náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

Dalším tématem pracovního jednání byla i zimní údržba silnic I. třídy ve vlastnictví státu, kterou převážně zajišťují právě krajské organizace. Stát nyní uvažuje o třech modelech této údržby, a to buď rozšířením svých vlastních kapacit, převodem některých úseků silnic do vlastnictví krajů nebo privatizací této činnosti.

„Stát pro tento případ v jednotlivých krajích rozdělil silniční síť I. tříd na 57 oblastí. Zde bude prováděna údržba liniově. To prakticky znamená, že vozidla údržby budou součástí dopravního proudu kamionů. V současné době je údržba zajišťována v tzv. okruzích, kdy vozidlo s posádkou udržuje 20 až 50 kilometrů silniční sítě. Vozidla na silnice I. třídy najíždějí prakticky na každé křižovatce. Zároveň tvoří zálohu pro první pořadí důležitosti,“ vysvětlil Miroslav Němec. Zástupci správ silnic se shodli, že systém liniové údržby je funkční pouze pro mírné zimy, kdy dodavatelé účtují jenom paušály za pohotovost. „V okamžiku, kdy např. spadne vyšší vrstva mokrého sněhu, údržbová vozidla zůstanou uvězněna v kolonách kamionů, které se zastaví jako první, zejména ty nenaložené. Těsně potom se zastaví i údržba silnic II. a III. třídy, protože součástí krajských okruhů jsou i „jedničky“ z důvodu přejezdu. Protože na silnicích II. a III. třídy nejsou u křižovatek s „jedničkami“ obratiště, zůstanou i údržbová vozidla nižšího pořadí důležitosti stát v koloně. Navíc u kombinace liniové údržby organizované státem a okruhů zabezpečovanými kraji se budou potkávat vozidla údržby při přejezdech se zdviženou radlicí,“ dodal Němec s tím, že za krizové řízení v krajích odpovídají hejtmani. Z diskuze zástupců údržbových organizací však vyplynulo, že hejtmani (kraje) však nebudou mít k dispozici kapacity pro zvrácení kalamitního stavu na „jedničkách“.

PR

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...