Čtyřicet projektů česko-polské spolupráce schváleno

kuksPolské Bardo bylo místem dvoudenního jednání řídícího výboru v rámci spolupráce mezi Českou republikou a Polskem. Členové výboru projednali a schválili žádosti o dotace z fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis, operačního programu INTERREG V-A, jenž je programem česko-polské spolupráce v letech 2014–2020.

Projekty na podporu přeshraniční spolupráce jsou významným nástrojem podpory evropské jednoty se zaměřením na rozvoj přátelských vztahů na obou stranách hranice. Jedním z hlavních motivů je odstraňování rozdílů mezi jednotlivými regiony, kdy právě tyto projekty vedou k postupnému snižování zejména jazykových, kulturních a legislativních bariér. Žadatelé z Královéhradeckého kraje patří ke špičce v čerpání dotačních prostředků z programu INTERREG V-A,“ uvedl radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací Pavel Hečko.

V rámci spolupráce institucí a komunit došlo ke schválení 40 žádostí, přičemž 20 z nich podali žadatelé z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jednou ze nejvýznamnějších schválených žádostí je i podpora projektu „Poznej baroko“, jejímž autorem je společnost Revitalizace KUKS, o. p. s., kdy jedním ze zakladatelů této společnosti je Královéhradecký kraj. Výše dotace na tento projekt činí 17 260 euro (bezmála 438 tisíc Kč).

Královéhradecký kraj uspěl s projektem „Společná propagace česko-polského příhraničí“. Partnerem projektu je Powiat Klodzki a Destinační společnost Východní Čechy. Celkové způsobilé výdaje činí 17 430 euro (přes 442 tisíc Kč), přičemž 85 procent nákladů pokryje dotace. V dalších projektech byl kraj projektovým partnerem destinační společnosti Východní Čechy, která uspěla s projektem „Marketingová podpora turistických atraktivit v oblasti Kralického sněžníku“ a také projektu „Otwarte drogi pogranicza“, jenž podal Powiat Klodzki. (khk)

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...