Příští týden startuje výzva programu Podpora bydlení

bydleniMinisterstvo pro místní rozvoj plánuje i letos vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2019. Vrací se podpora technické infrastruktury. Příjem žádostí započne v týdnu od 5. listopadu 2018 a skončí počátkem února 2019.

V příštím roce bude možné získat dotaci na výstavbu pečovatelských bytů, komunitních domů seniorů, výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů. Žádosti budeme přijímat také na zasíťování pozemků obcí z podprogramu Technická infrastruktura, který v posledních letech nebyl vyhlašován. Jedná se o dotace na místní komunikace, vodovod a kanalizaci,“ uvedla ministryně Klára Dostálová. Podprogram Technická infrastruktura nebyl v posledních letech vyhlašován, a to jednak z důvodu vysokých poplatků za vynětí stavebních pozemků z půdního fondu, které museli platit i fyzické osoby, a které často převyšovali cenu pozemku a dále z důvodu nízkého rozpočtu celého programu Podpora bydlení. Obě tato omezení byla odstraněna jednak novelou zákona, a také díky navýšení rozpočtu pro národní dotace. Podprogram tedy lze opět vyhlásit. Předpokládaná alokace na Technickou infrastrukturu je 50 milionů korun. Dále tedy bude možné podávat žádosti na pečovatelské byty, které jsou určeny pro osoby v starší 65 let nebo osoby fyzicky závislé na jiné osobě. Zde má ministerstvo připraveno na projekty 200 milionů korun. Výzva bude otevřena podobně jako v minulých letech i na komunitní domy seniorů s rozpočtem 150 milionů korun. Cílem je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby ve věku 60 let a více. Na odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a na samotnou výstavbu osobních výtahů v domech má ministerstvo v rámci podprogramu Bytové domy bez bariér připraveno 200 milionů korun. (mmr)

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...