Premiér Sobotka: ČR pomůže 152 křesťanským uprchlíkům z iráckého Erbílu

Předseda vlády Bohuslav Sobotka přijal v úterý 27. října 2015 na Úřadu vlády duchovního Syrské pravoslavné církve otce Benjamina Shamouna. Jedním z hlavních témat setkání byla žádost Nadačního fondu Generace 21 o pomoc české vlády s přesídlením 152 křesťanských uprchlíků z táborů v iráckém Erbílu.

„ČR se vždy v minulosti v rámci uprchlických krizí chovala solidárně, podílela se na jejich řešení a naše vláda v tom pokračuje i v současné migrační krizi. Rozodli jsme se, že pomůžeme 152 křesťanským uprchlíkům z iráckého Erbílu, kteří se obrátili na naši zemi s žádostí o pomoc. Příští týden se ještě defintivně vyjasní při jednání s představiteli OSN status těchto uprchlíků. Návrh na přesídlení této skupiny z Erbílu poté předloží do vlády ministr vnitra. Náklady na toto přesídlení budou sdíleny s neziskovým sektorem,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Zdroj: Úřad vlády ČR

Minister Hudák navštívil Žilinský kraj

Minister Vazil Hudák v rámci výjazdu v Žilinskom kraji navštívil spoločnosti KIA Motors Slovakia a INA Kysuce.

V závode KIA Motors Slovakia od jeho vzniku preinvestovali viac ako 6 miliárd EUR. Produkujú tu tri modely a ako jediný závod na Slovensku vyrábajú aj motory pre svoje autá.

Získavajú aj veľa cien za dizajn. Najobľúbenejším modelom je SUV - KIA Sportage. 56% z predaja v EÚ pochádza práve z tunajšieho závodu. 14% produkcie smeruje do Ruska a 14% do Veľkej Británie. V najbližších rokoch by KIA chcela na Slovensku vyrábať cca 350 000 kusov áut ročne.

"Z pozície vlády si vážime prácu, ktorú robí KIA na Slovensku, a to aj v oblasti produktivity a inovácii," zdôraznil Vazil Hudák. Naším záujmom je, aby firmy ako KIA na Slovensku prosperovali a zostali tu čo najdlhšie. Tiež chceme, aby vaša spoločnosť spolupracovala ako so slovenskými dodávateľmi na Slovensku, ako aj s univerzitami. Sú to spojené nádoby. Keď sa bude dariť KIA, bude sa dariť aj mnohým ďalším oblastiam. Som presvedčený, že podmienky na Slovensku sú dobré aj pre výrobcov automobilov. To však neznamená, že nechceme zlepšovať podmienky pre podnikateľov."

Minister hospodárstva predostrel aj ambíciu rozvoja dodávateľských sietí na Slovensku pre oblasť automotive, čo kórejská strana prijala mimoriadne pozitívne.

Spoločnosť INA Kysuce patrí medzi najväčšie zo 74 závodov skupiny Schaeffler vo svete. V Nemecku sú pred nimi iba spoločnosti Siemens a Bosch. Firma sa špecializuje na povrchové úpravy rôznych materiálov, strojov a zariadení. Na Slovensku majú dva veľké závody, a to v Kysuckom Novom meste a v Skalici s produktmi pre automobilový i kozmický priemysel. Firma sa orientuje na výrobu valivých ložísk. Do budúcnosti vníma ako výzvu spojenie s e-mobilitou, čiže systémami šetriacimi energiu. Vo všetkých závodoch investuje ročne okolo jednej miliardy EUR. Firma pre ďalší rozvoj potrebuje dobrú infraštruktúru a kvalifikovaných zamestnancov.

Minister Hudák ocenil zameranie spoločnosti na inovácie: "Inovácie sú pre nás nesmierne dôležitou oblasťou a verím, že práve tu môžeme nájsť prienik spolupráce. V oblasti automotive chceme vytvárať národné inovačné klastre, lebo na Slovensku máme univerzity, výskumné pracoviská, ale aj malé a stredné podniky, ktoré však zväčša pracujú individuálne a nie spoločne. Cieľom je lepšie prepojenie výskumu a vývoja s priemyslom. Chceme nastavovať stratégiu a kľúčové projekty, a tie následne podporovať zo strany štátu cez eurofondy. Tu by sme radi využili skúsenosti firiem, ako je vaša. Verím, že v budúcu spoluprácu."

Prezentované zámery ministra ocenil člen predstavenstva INA Kysuce Oliver Jung: "Váš program do budúcnosti je veľmi zaujímavý a radi našu spoločnosť do neho zapojíme, ak to bude mať zmysel pre obe strany."

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Andrej Kiska rozdelil rodinám v núdzi svoj septembrový plat

Prezident Andrej Kiska rozdelil svoj čistý príjem ďalším desiatim rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Každá z nich dostala zo septembrového platu prezidenta 525,1 eur.

Andrej Kiska vybral adresátov pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi – Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Takýto postup pri výbere adresátov pomoci uplatňuje prezident každý mesiac, pričom pomoc od neho dostávajú rodiny priamo.

Príspevok od prezidenta dostala žena, ktorá má v dôsledku ochorenia mitochondriálna myopatia vážne problémy s pohybom, je odkázaná na pomoc inej osoby, vonku na používanie mechanického vozíka. Má tri deti, z toho dve tiež s ťažkým zdravotným postihnutím. Manžel a otec detís nimi nežije, bývajú v staršom rodinnom dome. Rozpočet rodiny je veľmi obmedzený.

Prezident podporil aj mladého muža s vrodeným svalovým ochorením – myopatiou. Žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, matka však tiež vyžaduje pomoc, otec je na starobnom dôchodku. Mladý muž síce chodí, ale z dôvodu ochorenia nemôže zvládať manuálne práce. Vyštudoval obchodnú školu pre telesne postihnutých v Bratislave, ale má dlhodobé ťažkosti so zamestnaním. Jedinou možnosťou ako si udržiavať zdravotný stav je preňho kúpeľná liečba, s ňou sú však spojené ďalšie výdavky.

Adresátom pomoci od prezidenta je tiež mladý muž, ktorého vo veku 19 rokov matka vyhodila z domu. Podarilo sa mu upraviť si na bývanie chatu v chatkovej osade, obydlie však nemá elektrinu a vodu musí dovážať. Po šiestich rokoch tu prichýlil aj svoju súčasnú partnerku – slobodnú mamičku s dieťaťom, narodila sa im aj spoločná dcérka. Tvoria spolu funkčnú rodinu. Muž pracuje v neziskovej organizácii a v rámci svojich možností sa snaží pomáhať aj ďalším obyvateľom chatovej osady, ktorí žijú v sociálne zložitých podmienkach.

Príspevok od prezidenta dostala 32 ročná matka siedmich detí, ktorej čoskoro pribudne ôsme. V súčasnosti žije spolu s deťmi v Zariadení núdzového bývania. Na výchovu jemomentálne sama. S otcom detí bývala dlho v Mestskej ubytovni, jeho žiarlivosť a následné konflikty však spôsobili, že sa dostal do väzby. Žena sa snaží byť starostlivou a zodpovednou matkou a robí všetko pre to, aby sa jej deti nedostali do detského domova.

Prezident podporil tiež rodinu s troma deťmi, z ktorých jedno je nepočujúce. Otec prešiel veľmi závažným ochorením a rodina je v ťažkej finančnej situácii. Nepočujúce dieťa potrebuje na zmiernenie hendikepu zákrok v Českej republike, čo je finančne nákladné.

Príspevok od prezidenta dostal aj mladý športovec, reprezentant, ktorý ostal po ťažkom úraze pripútaný na invalidný vozík. Jeho pohybové schopnosti majú nádej na zlepšenie ak absolvuje špeciálne cvičenia. Ich náklady sú však veľmi vysoké.

Ďalšími adresátmi prezidentovej pomoci sú manželia, ktorých mladšia dcérka má závažné ochorenie - cystickú fibrózu,kde liečenie je finančne veľmi nákladné, a tiež aj rozvedená matka starajúca sa sama o šesťročného syna s onkologickým ochorením.

Onkologickú diagnózu má aj rozvedená žena žijúca sama s dvoma synmi vo veku 13 a 24 rokov. Starší syn je momentálne nezamestnaný a tak čistý príjem rodiny zložený len z invalidného dôchodku ženy, výživného a rodinných prídavkov je veľmi nízky.

Príspevok od prezidenta dostal tiež muž s onkologickou diagnózou žijúci spolu s manželkou zo starobného dôchodku.

Zdroj: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

EP: Postoj Rady k výměně údajů o daňových dohodách je promeškanou příležitostí

Dohoda členských států na znění směrnice o automatické výměně informací o daňovém zatížení jednotlivých nadnárodních společností na jejich území je promarněná šance výrazně pokročit v boji proti agresívnímu daňovému plánování a nespravodlivé daňové konkurenci. Vyplývá to z usnesení, které dnes schválil Evropský parlament. Kompromis ze dne 6. října podle poslanců nepřiměřeně omezuje rámec směrnice a pravomoci Komisi prosazovat její ustanovení.

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti ECOFIN ve své dohodě ze dne 6. října oslabila původní legilsativní návrh Evropské komise  zaměřený na posílení transparentnosti a výměnu informací. Stalo se tak předtím, než se dne 13. října k návrhu vyjádřil Hospodářský a měnový výbor EP.

Zklamání mezi poslanci

Zpravodaj Evropského parlamentu Markus Ferber, (ELS, DE) k dohodě uvedl: "Pokud se jedná o konečný text, členské státy promeškaly jedinečnou příležitost zavést do zdaňování více transparentnosti. Národní rozpočty budou nadále pod tlakem. Potřebujeme celounijní systematický a závazný postup. Daňové orgány členských zemí si v této chvíli ještě neuvědomují, že daňová rozhodnutí jiných členských států zhoršují jejich vlastní daňové základy. Daňové orgány by měly být povinny vyměňovat si mezi sebou informace o daňových rozhodnutích a zpřistupnit je centrální databázi Evropské komise.'

Návrhy poslanců v porovnání s dohodou ECOFINu

Omezená působnost směrnice - podle poslanců by se směrnice měla vztahovat na všechna rozhodnutí v souvislosti se zdaňováním nadnárodních společností a ne pouze na přeshraniční závazná daňová stanoviska a předběžné cenové dohody. Vnitrostátní rozhodnutí totiž mohou mít nadnárodní účinek. Členské státy prosazují pouze nadnárodní zdaňování.

Omezení pravomocí Komise - ministři financí prosadili, aby Evropská komise nesměla s informacemi nakládat nijak jinak než pouze kontrolovat, zda je směrnice řádně uplatňována. Komise by dle členských států měla mít navíc k datům omezený přístup.

Bez zpětné účinnosti - Rada ECOFIN se shodla, že by se směrnice měla vztahovat pouze na daňová rozhodnutí, která byla vydána, změněna nebo obnovena po 31. prosinci 2016, s určitými výjimkami vztahujícími se na rozhodnutí vydaná, změněná nebo obnovená v letech 2012-2016.

Fiat a Starbucks - důkaz větší transparentnosti

Zpravodaj Parlamentu Markus Ferber se v souvislosti s daňovými rozhodnutími Lucemburska (Fiat Finance) a Holandska (Starbucks) vyjádřil k rozhodnutí Evropské komise o státní pomoci z 21. října: ,,Daňová rozhodnutí jsou i o konkurenci. Z toho důvodu musí mít Komise oprávnění na přístup k údajům a jejich používání, aby byla schopná vyšetřovat daňové úniky a dumpingové praktiky, a aby mohla posoudit, zda jsou v souladu s pravidly poskytování státní pomoci. Proč členské státy zamezují Komisi v přístupu k těmto údajům? Tají něco? Verdikt Evropské komise o státní pomoci pro Starbucks a Fiat Finance ukazuje, že by měla být schopná plnit svou úlohu." 

Další postup

Návrh směrnice by měl být po dnešním přijetí stanoviska Evropského parlamentu schválený na nejbližším zasedání Rady. Nová pravidla by měla začít platit od 1. ledna 2017. Do té doby budou nadále platit jakékoli stávající povinnosti v oblasti výměny informací mezi členskými státy.

Návrh byl schválen poměrem hlasů 572 (pro):90 (proti): 30 (zdrželo se hlasování).

Zdroj: Tisková atašé EP pro česká média

Souborné cestovní služby: poslanci schválili nová pravidla pro digitální věk

Cestujícím, kteří si nakupují balíček cestovních služeb – zahrnující například letenky, hotel nebo zapůjčení automobilu - přes internet prostřednictvím jedné nebo přes propojené webové stránky, se dostane stejné ochrany jako těm, kteří si tyto služby zajišťují přes cestovní agentury. Vyplývá to z textu směrnice, kterou dnes schválil Evropský parlament. Poslanci pro cestující zajistili více možností odstoupit od smlouvy a v předstihu získat jasné informace o tom, kdo nese odpovědnost v případě komplikací.

,,V důsledku změn na cestovním trhu a s nárůstem internetového prodeje je nezbytné modernizovat a upravit starou směrnici z roku 1990," uvedla zpravodajka EP Birgit Collin-Langenová (ELS, DE).

,,Revize stávajících norem obecně posílí práva cestujících v Evropě. Nová pravida se budou vztahovat i na nové způsoby rezervace a cestující budou srozumitelně informováni o svých právech. Podařilo se nám také zohlednit zájmy cestovního průmyslu - provozovatelů, cestovních agentur či hotelů," dodala.

Lepší ochrana cestujících

Pravidla souborných cestovních služeb se budou vztahovat na dva typy smluv: balíčky služeb (předpřipravené poskytovatelem služeb nebo upravené cestujícím) a nové způsoby rezervací, nazvané spojené cestovní služby, kde jsou cestující, například po rezervování letu, prostřednictvím webového odkazu vedeni k rezervaci doplňujících cestovních služeb.

Parlament zajistil, že tyto smlouvy uzavřené "zakliknutím", kde si obchodníci předávají jméno, platební údaje a e-mailovou adresu cestujícího a jiná smlouva je uzavřena do 24 hodin po rezervaci první cestovní služby, budou považovány za soubornou smlouvu.

Jasné informace a více práv

Dříve než se cestující zaváže jakoukoli smlouvou, pořadatelé a prodejci musí dát cestujícím jasně najevo, že se jedná o souborné služby a informovat je o jejich právech a o tom, kdo nese odpovědnost v případě komplikací.

Parlament přidal povinnost pro pořadatele poskytnout cestujícím odhadovaný čas odletu a příletu a upozornit na jakékoli možné dodatečné náklady.

Parlament také zajistil cestujícím právo na zrušení smlouvy o cestovních službách a navrácení peněz, pokud jejich cena vzroste o více než 8 procent (Komise navrhla 10 procent) nebo pokud destinaci zasáhnou "nevyhnutelné" události jako přírodní katastrofa či teroristický útok

Další postup

Hlasování parlamentu ukončilo legislativní postup EU. Členské státy nyní mají dva roky na transpozici nových pravidel do svých vnitrostátních předpisů a dalších šest měsíců pro nabytí jejich účinnosti.

Zdroj: Tisková atašé EP pro česká média

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...