Komentáře o obraně EU

(Evropské noviny - 8/2015) Armáda České republiky je v této rovině velmi aktivní. Nejviditelnější formou je v souladu se schváleným mandátem zapojení příslušníků Armády České republiky do probíhajících operací Evropské unie. Početně nejvýznamnější je výcviková mise EU TM Mali, kde čeští vojáci zajišťují ochranu velitelství mise a podílejí se jako instruktoři i na výcviku malijské armády. Dále se pak čeští vojáci účastní operace na podporu výstavby schopností a výcviku ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny EUFOR ALTHEA. Své zástupce máme i ve štábu námořní operace EU NAVFOR ATALANTA a také v nedávno zahájené operaci v centrální části jižního Středomoří EU NAVFOR MED, která má za cíl narušení struktur organizujících ilegální tranzit uprchlíků z oblasti severní Afriky.
V rámci společné obranné a bezpečnostní politiky EU je AČR zapojena do vojenského štábu EU a rovněž se aktivně podílí na rozvoji vojenských schopností EU ve vybraných oblastech. Mezi stěžejní patří oblast protichemické ochrany, zdravotnictví, společného výcviku pilotů
a oblast kybernetické ochrany. K těmto aktivitám pochopitelně nepřistupujeme izolovaně, ale v co nejširší míře využíváme spolupráci s dalšími členskými státy EU, především pak na regionální úrovni v rámci visegrádské skupiny (V4). Příkladem v tomto formátu je i aktuální budováni společného bojového uskupení tzv. V4 EUBG, která bude v pohotovosti v první polovině příštího roku.
Opomenout nelze ani další bilaterální a multilaterální spolupráci především orientovanou na nejbližší sousedy České republiky, ale i další evropské státy, ať už se jedná o společný výcvik jednotek, nebo, jak už jsem dříve uvedl, při rozvoji specifických vojenských schopností.

generálporučík Josef Bečvár, náčelník Generálního štábu AČR 

Efektivní obrana Evropské unie je závislá na NATO, a to i přesto, že ne všechny státy Evropské unie jsou jeho členy. Současně je nutné si uvědomit, že náklady na fungování NATO nesou převážně Spojené státy americké. Komisařka Mogheriniová zodpovědná za zahraniční věci a bezpečnostní politiku EU má v příštím roce představit novou obrannou a bezpečnostní strategii. Ta musí zahrnovat důraz na navýšení finančních prostředků na obranu jednotlivých zemí. Ze šesti států NATO jen dva, USA a Francie, totiž dodrží slib ze summitu ve Walesu a nebudou snižovat výdaje na obranu pod 2% HDP. Ostatní členské země naopak letos omezování obranných výdajů předpokládají. Česká republika plánuje postupné navýšení výdajů do roku 2025 na 1,4 % HDP.Vzhledem k dnešní bezpečností situaci je toto číslo nedostatečné. Obecně je Česká republika aktivním členem v rámci NATO. Velmi úzce spolupracuje s Armádou SR (např. protivzdušná obrana, společný výcvik, speciální síly). Plánuje se i rozšiřování spolupráce v rámci celé V4. V současné době ve Sněmovně projednáváme významné zákony ve vztahu k obraně ČR (tzv. branný zákon, zákony o aktivních zálohách a ozbrojených silách ČR). Tyto reagují na aktuální bezpečnostní situaci. Je dobré vědět, že na obranyschopnosti ČR, ale i celého NATO se výrazně podílejí firmy z Pardubického kraje, např. RETIA, ERA, SVOS, Excalibur Army a ELDIS.

Jiří Skalický, poslanec a člen Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...