Jak by se podle Vašeho názoru měla Evropa účinně bránit hrozbě terorismu? Dělají bezpečnostní složky skutečně maximum v boji proti tomuto nebezpečí?

zdechovsky2Zhoršení bezpečnostní situace v bezprostředním okolí EU dává dobrý důvod k většímu zaměření se na bezpečnostní politiku. Namístě je proto další rozvíjení spolupráce v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, zejména policejní spolupráce. V této souvislosti nemůžu opomenout ani význam kolektivní obrany NATO, která hraje také obrovskou roli v otázce obrany Evropy, protože většina členských zemí EU je zároveň členem NATO. Lze tedy říci, že se jedná o dvě spojené nádoby a role NATO je důležitá právě z toho důvodu, že terorismus představuje globální problém. 

Útoky ve Francii byly velkým poučením pro celou Evropu. Jsem proto rád, že bezpečnostní složky v sousední Belgii dokázaly promptně zareagovat a zabránit dalším útokům. Dle mého dělají bezpečnostní složky vše co je v jejich silách, aby se zabránilo potenciálnímu nebezpečí. Na druhé straně je třeba hledat další způsoby ochrany před terorismem, protože vždy platí známá poučka, že zločinec, v tomto případě terorista je o jeden krok před represivními složkami. Na závěr bych ještě dodal, že útokům organizovaných skupin lze samozřejmě předcházet mnohem snáze, než útokům „osamělých vlků“ a 100% jistotu bezpečí mít nikdy nemůžeme. 

Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu


flasikova benovaOsobne sa domnievam, že obrane proti hrozbe terorizmu by napomohla lepšia spolupráca, medzi jednotlivými spravodajskými a informačnými službami ako aj orgánmi činnými v trestnom konaní. Nedávny prípad z Francúzska jasne dokazuje, že terorizmus do EU nie je importovaný zpoza jej hraníc, ale že sa ho dopúšťajú, resp. že teroristami sa stávajú občania členských štátov, dokonca aj tí, ktorí sa už v EU narodili. Musíme si teda v prvom rade priznať, že teroristi nie sú tí, ktorí k nám prichádzajú, ale že to môže byť napríklad aj náš sused z vedľajšieho vchodu. Tam kde už policajné zložky alebo spravodajské služby informáciami o konkrétnych ľuďoch disponujú, by mal potom fungovať dôslednejší monitoring ich činnosti, čím je aj možné, získať informácie o prípadnom rozširovaní takejto bunky okolo konkrétnych osôb.

Monika Flašíková Beňová, poslankyně Evropského parlamentu


polcak 1Terorismus dnes není dle mého názoru jevem lokálním, nýbrž globálním. Ustavičným rozšiřováním působnosti jednotlivých teroristických organizací a skupin posílil svoji činnost prvkem určité mezinárodní spolupráce. Z toho důvodu je rovněž třeba i globalizovat spolupráci v boji proti jeho existenci. Řada zemí Evropy má již s terorismem své zkušenosti a snaží se proti této hrozbě pomocí vnitřních nástrojů bojovat. Je třeba, aby tyto země své dosavadní zkušenosti vzájmně sdílely a zaměřily se na posílení mezinárodní spolupráce. Z mého pohledu je tak nutné především zajistit lepší výměnu informací, společný právní rámec a implementaci důležitých nástroj, které nám v boji proti terorismu mohou pomoci  
Nejsem expert na činnost bezpečnostních složek, hodnotit jejich práci mohu jen z laické pozice běžného občana. Vzhledem k událostem posledních týdnů spojených z útokem na redakci časopisu ve Francii, a následnou rychlou reakci policie, která vedla k dopadení pachatelů a pokračovala úspěšným zmařením dalších útoků v okolních zemích, bych hodnotil práci bezpečnostních složek jako úspěšnou. Osobně bych byl však samozřejmě raději, kdyby se podařilo předejít i samotnému útoku.   

Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu


Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...