Kvůli daňovým únikům přichází EU o miliardy. Navrhuje proto nový systém DPH

DPH Evropská unie doufá že díky novému systému zmenší ztráty o 80. Zdroj Wikimedia.CommonsZtrátám ve výši zhruba padesáti miliard eur ročně chce učinit přítrž Evropská komise zavedením jednotných pravidel v systému DPH, které navrhuje v novém akčním plánu. Daně jsou pro Evropskou unii podstatným a stále důležitějším zdrojem příjmů. Současná pravidla týkající se DPH z roku 1993 měla být pouze přechodná a podle Komise neberou v úvahu technologický vývoj, změny v obchodních modelech a globalizaci ekonomiky. Plán tak prezentuje způsoby, jak stávající systém zmodernizovat a zabránit podvodům. Konkrétní návrhy má Komise předložit až během letošního a příštího roku, už teď ale ví, že bude chtít zavést definitivní pravidla pro přeshraniční obchod a zjednodušit DPH v případě elektronického obchodování, zavést opatření proti podvodům a dát členským státům více samostatnosti v oblasti sazeb.

V případě přeshraničního obchodu by se nadále uplatňovaly sazby členského státu určení, jak je tomu nyní, ale DPH by vybraly daňové úřady země původu zboží a následně předaly daňovým úřadům země určení. To vše by mělo fungovat prostřednictvím on-line internetového portálu. Cílem Komise je také usnadnit elektronické obchodování mezi členskými státy, které je v současné době pro podniky finančně náročné. Pro společnosti, které zaplatí na DPH za rok kolem osmi tisíc euro, je v současné době výše daně jednou z největších překážek přeshraničního elektronického obchodu. Tímto krokem chce Evropská komise podpořit růst malých a středních podniků. Do té doby, než vypracuje konkrétní legislativní návrhy, chce na toto téma získat široké spektrum názorů přímo od podnikatelů. „Slíbili jsme, že podpoříme společnosti, a to především ty menší, a snížíme zátěž vyplývající z různých systémů DPH. V současné době žádáme podniky a další zainteresované subjekty, aby pomohly najít nejefektivnější a smysluplnou cestu, jak dostát tohoto slibu,“ uvedl místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip. „Tato konzultace představuje skutečnou příležitost k zajištění toho, aby budoucí příjmy z DPH z digitální ekonomiky byly rozdělovány spravedlivě a účinně. Zároveň chceme, aby to bylo tak snadné, jak jen to bude možné v souladu s pravidly,“ prohlásil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a celní unii Pierre Moscovici. Dalším bodem v návrhu jsou také opatření proti daňovým únikům, kvůli kterým státy EU ročně přicházejí o nemalé sumy. Proto chce Komise posílit spolupráci mezi členskými státy, zlepšit dodržování daňových předpisů prostřednictvím spolupráce s podniky a podporovat modernizaci daňových správ. EU doufá, že díky opatřením, která by měla eliminovat daňové podvody, by mohla zredukovat roční ztráty až o 80 %, tedy zhruba čtyřicet miliard eur. V novém akčním plánu se také objevuje návrh na modernizaci uplatňování sazeb DPH jednotlivými státy EU, aby měly v budoucnu více flexibility. Komise navrhuje dvě možnosti, jak toho dosáhnout. První z nich je zachovat minimální základní sazbu 15 % a pravidelně na základě informací z členských států přezkoumávat seznam zboží a služeb, na které lze uplatnit snížené sazby. Druhou možností je tento seznam zrušit. To by však vyžadovalo zavést záruky, jak na jednotném trhu předcházet podvodům a vyhnout se nekalé daňové soutěži. Podnikům by navíc mohly vzrůst náklady na dodržování nových pravidel. Podle obou možností by zůstala zachována aktuálně použitelná nulová i snížená sazba.

REPORTY OD NADNÁRODNÍCH FIREM

Těmito návrhy, které mají za cíl zavést sdílení informací mezi daňovými orgány, však boj Evropské unie proti neplatičům daní nekončí. Komise chce od nadnárodních společností působících v EU, jejichž celosvětové příjmy přesahují 750 milionů eur ročně, vyžadovat, aby zveřejňovaly základní informace o tom, kde v EU vytvářejí zisky a kde platí daně podle jednotlivých zemí. Měl by to být další krok ke zvýšení daňové transparentnosti právnických osob. Tato povinnost by se nevyhnula ani mimoevropským nadnárodním společnostem, které podnikají v Evropě. Všechny velké společnosti by pak musely zveřejňovat údaje o celkových daních zaplacených mimo EU v souhrnném reportu. Na malé a střední podniky tento návrh mít vliv nebude. „Fungování našich ekonomik a naší společnosti závisí na tom, aby byl daňový systém spravedlivý, což je zásada, jež platí jak pro jednotlivce, tak pro podniky. Dnes ovšem může za pomoci složitých daňových režimů docházet k tomu, že některé nadnárodní společnosti platí téměř o třetinu nižší daně než podniky, které působí pouze v jedné zemi. Náš návrh na posílení transparentnosti pomůže zvýšit odpovědnost společností a podpoří spravedlivější hospodářskou soutěž mezi podniky bez ohledu na jejich velikost,“ řekl komisař pro finanční stabilitu, finanční služby a kapitálový trh Jonathan Hill. Velké skupiny budou muset každoročně zveřejňovat zprávu o ziscích i daních, která bude k dispozici dalších pět let. Komise ujišťuje, že koncipovala návrh tak, aby žádné důvěrné obchodní informace nemohly uniknout. Plán nové směrnice, kterou nyní musí schválit ještě Evropský parlament a Rada EU, by měla podpořit úsilí EU o získání lepšího vhledu do daňových systémů členských států a pomoci identifikovat stávající mezery a neshody, které vedou k vyhýbání se daňovým povinnostem.

Karolína Frýdová

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...