Nový systém by měl lépe střežit, kdo vstupuje na území EU

Otisky prstů a snímek obličeje by měla mimo jiné uchovávat nová technologie pro lepší správu hranic Evropské unie. S návrhem o zavedení takzvaného systému vstupů/výstupů přišla Evropská komise, která tak chce zlepšit a zrychlit hraniční kontroly. „Nové technologie pomohou organizovat tok cestujících přijíždějících na naše vnější hranice a zároveň přispějí k potírání nelegální migrace a zvýšení vnitřní bezpečnosti,“ řekl komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos.

Nový systém bude kromě čtyř otisků a snímku tváře evidovat také jméno, druh cestovního dokladu, datum i místo vstupu a výstupu a týkat se bude všech občanů třetích zemí s povolením ke krátkodobému pobytu v schengenském prostoru, tedy maximálně na devadesát dní. Součástí systému budou i samoobslužné kiosky. V nich se důvěryhodná osoba zaregistruje oskenováním cestovního dokladu, vyfotí se a odpoví na několik otázek. Poté se přesune k hraniční kontrole, která už mezitím bude znát identitu cestujícího, délku jeho pobytu a další nezbytné informace. Kontrolor pak může položit cizinci doplňující dotazy a rozhodne o jeho vpuštění. Tento automatizovaný mechanismus má být přínosem jak pro cestující, kteří nebudou muset čekat v dlouhých frontách, tak pro pracovníky na hraničních přechodech, kterým systém ušetří až polovinu času. Současné ruční razítkování dokladů, které je zdlouhavé, neposkytuje o překračování hranic spolehlivé údaje a nedokáže odhalit osoby nedodržující dobu pobytu ani řešit ztrátu či odcizení cestovních dokladů. Čas ušetřený automatickou registrací budou moci kontroloři věnovat posuzování konkrétních jednotlivců. Kromě zkrácení front si Evropská komise od systému slibuje také zlepšení kvality a účinnosti kontrol na hranicích schengenského prostoru. Mechanismus bude poskytovat přehled o povolených krátkodobých pobytech a zlepší odhalování padělaných dokladů a případů zneužívání totožnosti. Upozorní také na to, pokud cizinec překročí maximální dobu krátkodobého pobytu. V případě, že neopustí EU nebo nezažádá o jinou formu dlouhodobého pobytu, bude označen za ilegálního.

INFORMACE UVIDÍ JEN POVOLANÍ

S konceptem vstupů/výstupů přišla Komise už v roce 2008 v důsledku teroristických útoků v USA, Londýně a Madridu a také kvůli prvním migračním krizím ve Španělsku a Itálii. Nedávné útoky opět otevřely diskuzi o důležitosti bezpečnosti v EU, a proto Evropská komise znovu předložila návrh s cílem dosáhnout shody mezi členskými zeměmi v Radě EU a Evropským parlamentem. Do systému vstupů/výstupů tak budou mít vstup i bezpečnostní složky zemí Schengenu a Europol, a to pro identifikaci podezřelých, pachatelů nebo obětí teroristických činů nebo jiných závažných trestných činů. Komise také navrhla, aby nový program využil současných možností a propojil se s databázemi, které v Schengenu už existují. Jde především o Eurodac, který registruje žadatele o azyl, VIS evidující žádosti o víza a SIS, tedy databázový systém obsahující jména a další základní identifikační údaje osob, překračujících hranice Schengenského prostoru. „Teroristické útoky na našem území ukázaly, že naše bezpečnost je ohrožena, a to v okamžiku, kdy se potýkáme s migrační krizí bezprecedentních rozměrů. Výměna informací má v obou situacích zásadní význam. Pohraniční stráž, celní orgány, policie a justice musí disponovat jak potřebnými informacemi, tak správnými prostředky k rychlé, účinné a účelné reakci,“ prohlásil komisař Dimitris Avramopoulos. Přesto Evropská komise slibuje, že k datům uloženým v novém systému budou mít přístup pouze pověřené osoby a údaje budou zcela chráněny proti zneužití. „Nejde o to vytvořit z EU „velkého bratra“, pohraniční a bezpečnostní orgány však potřebují rozumný, přiměřený a pečlivě regulovaný přístup ke všem nutným informacím, aby mohly plnit svůj úkol – chránit nás i svobody, které vyznáváme,“ prohlásil první místopředseda Komise Frans Timmermans.

Návrh o zavedení systému vstupů/výstupů je součástí diskuze Evropské komise o možnostech, jak by současné a budoucí informační systémy mohly zlepšit správu vnějších hranic a přispět ke zvýšení vnitřní bezpečnosti v EU. Vedle programu o přijímání cizinců Komise navrhuje zřízení evropské pohraniční a pobřežní stráže a směrnici o jmenné evidenci cestujících. Všechna tato opatření by měla zvýšit bezpečnost hranic EU, kterou v minulém roce překročilo více než padesát milionů cizinců z mimounijních zemí. Karolína Frýdová

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...