Kláštery opravené za evropské finance jsou Památkou roku

Prestižní celostátní ocenění Památka roku za nejlepší opravu historických objektů získal zrekonstruovaný areál klášterů minoritů a svaté Kláry z poloviny 14. století v Českém Krumlově. V očích odborné poroty tak předstihl křížovou cestu na Svatém kopečku v Mikulově a Bílou věž v Hradci Králové. Ocenění převzal starosta města Dalibor Carda z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a předsedy pořádajícího sdružení Libora Honzárka.

Soutěž Památka roku již třetím rokem vyhlásilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které již přes dvacet let udílí titul Historické město roku. Vítěz soutěže Památka roku obdrží 100 tisíc korun. Sdružení tuto soutěž založilo proto, že chce majitele historických objektů motivovat k jejich ochraně. Letos se poprvé soutěžilo ve dvou kategoriích. První kategorie zahrnuje rekonstrukce do dvou milionů korun hodnoty obnovy, ve 2. kategorii soutěžily projekty nad částku dvou milionů. Cena v 1. kategorii zamířila rovněž na jih Čech, získaly ji Slavonice za obnovu měšťanského domu.

Unikátní českokrumlovské trojklášteří zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku. Rozprostírá se na ploše severního meandru Vltavy při východní straně Latránu. Klášter minoritů byl založen Rožmberky. Dvojí konvent bratří a sester řádu sv. Františka založila roku 1350 Kateřina z Rožmberka se svými syny čtyřmi syny Petrem, Joštem, Oldřichem a Janem. Založením méně obvyklého podvojného kláštera se ctižádostiví Rožmberkové patrně chtěli přiblížit pražskému vzoru. První mniši přišli do kláštera v roce 1357, první řeholní sestry v čele s abatyší Alžbětou z Opavy pak v roce 1361. A v roce 1375 přibyla k  minoritům a klariskám ještě komunita zbožných laických sester – bekyní. Tyto zbožné ženy přebývaly v objektu sousedícím s konventem klarisek, čímž vzniklo unikátní trojklášteří. Rožmberkové i jejich následovníci kláštery štědře obdarovávali. Komplex postupně prošel pozdně gotickou úpravou v období mezi lety 1490 až a barokní přestavbou probíhající v průběhu 17. a 18. století, která komplexu dala jeho stávající podobu. Pak však přišly krušné časy. Klášteru klarisek se stal osudným císař Josef II. a jeho pověstné reformy. Zrušen byl v roce 1782. Klášter minoritů byl zrušen přesně po 600 letech od svého založení v roce 1950. Budovy poté sloužily jako vojenské učiliště, byly tam i třídy základní umělecké školy a sklady. Ještě v 90. letech uplynulého století byla část využívána k sociálnímu bydlení. Vše se na stavu objektů neblaze podepsalo a před začátkem komplexní revitalizace v roce 2014 byly některé interiéry, především v klášteře klarisek, fasády v dezolátním stavu.

PROJEKT OJEDINĚLÝ ROZSAHEM

Město schválilo projekt obnovy klášterů v září roku 2008, o dva roky později získalo dotaci z Integrovaného operačního programu EU. Rekonstrukce komplexu trvala více než pět let a vyšla téměř na 327 milionů korun, na kterých se z větší části podílely právě evropské zdroje. Obnovu po celou dobu provázela řada problémů, opakovalo se výběrové řízení a několikrát se zpozdil termín dokončení rekonstrukce. Projekt byl však v případě města ojedinělým, tak rozsáhlou rekonstrukci již asi dělat nebude. Zrekonstruován byl bývalý klášter minoritů, dnes Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, v celém rozsahu včetně velkého konventu s věží, klášterního kostela, klášterní zahrady a nádvoří, dílčími úpravami prošel bývalý konvent bekyň a v bývalém minoritském klášteře byly restaurovány malby, obrazy a mobiliář. Loni v prosinci pak po otevření zavítalo do klášterního komplexu osm tisíc návštěvníků. Poté bylo nějakou dobu zavřeno, aby se doladily některé detaily a kláštery se připravily na další významnou akci, kterou byly Velikonoce. Na řemeslné dílny, další atrakce pro děti a sváteční prohlídky se přišlo podívat přes jedenáct set lidí.

V českokrumlovském trojklášteří na návštěvníky čekají expozice věnované klášteru minoritů, životě klarisek, pivovarnictví nebo umění a lidským dovednostem. Naleznou zde i dílny - kovářské, knihtiskařské nebo sklářské a prohlédnout si budou moct i historické krovy, gotické a barokní malby v kapli sv. Wolfganga, restaurovaný interiér klášterního kostela, nově nalezené gotické fresky v interiéru klášterního kostela, restaurovaný cyklus lunetových obrazů ze života sv. Františka v ambitu kláštera minoritů či sklepní systém v konventu klarisek. Narazit mohou i na venkovní miniexpozice orloje nebo jeřábu. K dispozici je příchozím i oddychové centrum, kde mohou posedět, dopřát si malé občerstvení a ochutnat některý z výrobků upečených v klášterní pekárně z dochovaných receptů klášterní kuchařky.

Jana Bartošová

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...