Chrudim a Stolany spojuje nová silnice

 

Více než dva kilometry silnice mezi Chrudimí a obcí Stolany spojuje modernizovaná komunikace. V uplynulých týdnech dostala nový „koberec“, kvalitnější materiál se ukrývá i pod povrchem. Pardubický kraj do modernizace investoval téměř 21 milionů korun.

Modernizace se týkala silnice III/34019 z Chrudimi do Stolan. Ta byla pro účely projektu rozdělena hned do tří částí. Stavbaři pracovali v úsecích mezi Chrudimí a Sobětuchy a od křižovatky se silnicí III/34017 dále do Stolan. Samostatně byla řešena křižovatka Vrcha. Celková délka modernizovaného úseku byla téměř dva a půl kilometru. Této aktivitě předcházela ještě v roce 2014 modernizace silnice – Škroupovy ulice v Chrudimi v celkové hodnotě téměř 6 milionů korun s délkou úseku přes 500 m. Akce navazovala na výstavbu kanalizace a tak je modernizován poměrně ucelený úsek. „Všichni víme, jak je silniční síť v Pardubickém kraji poddimenzovaná a že investiční injekci potřebuje mnoho úseků silnic. Bohužel Pardubický kraj coby investor nedisponuje nekonečnými finančními prostředky. Ale i takové investice jako v případě této silnice jsou střípkem v mozaice modernizací krajské silniční sítě. Buďme za to rádi,“ prohlásil náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek.

Dodavatelem stavby byla společnost SaM silnice a mosty a.s. „Stavby jsme stihly v termínu za velmi dobré spolupráce se samosprávami obcí i Správa a údržbou silnic Pardubického kraje. Nic nás nepřekvapilo, vše šlo podle plánu,“ okomentoval průběh prací Bedřich Kramer, vedoucí odštěpného závodu S a M Česká Lípa a.s.

Modernizace komunikace spočívala ke zvýšení únosnosti vozovky za použití metody reprofilace neúnosných okrajů silnice za studena. Jde o relativně novou technologii, kterou jako pilotní projekt v roce 2014 odzkoušela Správa a údržba silnic Pardubického kraje. „Spočívá v odstranění starých vrstev vozovky a stabilizace konstrukční vrstvy. V podkladní vrstvě je využita živičná směs s přísadou gumy. To je také nová technologie,“ popsal využité metody ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Vozovka samozřejmě dostala i nový živičný povrch. Součástí stavby byla také oprava odvodnění a silničního příslušenství, tedy i bezpečnostních prvků.

PR

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...