Komentář Pavla Bělobrádka k podpoře výzkumu a vědy

Pavel BělobrádekPokud budu hovořit za oblast výzkumu a vývoje, pak je význam evropských fondů v zavádění moderních technologií nesporný. Například v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace bylo v letech 2007 – 2013 vynaloženo více než 60 miliard korun do budování nových vědecko-výzkumných center spolu s jejich vybavováním špičkovými přístroji a technologiemi. Dnes tyto investice pomáhají rozvoji výzkumu a inovací v oblastech jako biotechnologie, nanotechnologie, IT, genetika nebo medicína, v nichž Česká republika patří ke světové elitě. Navíc mezi žadateli o dotace byly vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, které díky financím z evropských fondů mohly dále modernizovat svou technickou a přístrojovou vybavenost. A bez využívání moderních technologií dnes není možné dělat špičkovou vědu a výzkum.
Na zavádění moderních technologií do výroby a podpory inovací nebo do rozjezdu podnikání byly investovány desítky miliard korun z evropských fondů také v programech Ministerstva průmyslu a obchodu. Stejně tak evropské fondy napomohly k zavádění moderních technologií do výuky a vzdělávání v rámci operačního programu Ministerstva školství (OP VK). Pokud totiž chce být naše republika do budoucna konkurenceschopná, musíme moderní technologie nejen zavádět, ale hlavně je správně využívat kvalifikovanou pracovní silou.

O efektivitě čerpání v této oblasti už můžeme vést spory, protože je obecně známý problém administrativní náročnosti řízení projektů financovaných z Bruselu. Po jejím snížení se dlouhodobě volá a já jsem na toto téma v březnu hovořil s eurokomisařem pro výzkum, vědu a inovace Carlosem Moedasem. Obecně platí, že velmi záleží na kvalitní přípravě projektů, ale také na následné kontrole jejich realizace a udržitelnosti.

Pavel Bělobrádek, místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...