Malá Úpa má hattrick v třídění odpadů!

 

V jubilejním 10. ročníku soutěže obcí v třídění odpadů jednoznačně kralovala obec Malá Úpa. Už potřetí v řadě si z vyhlášení výsledků odvážela titul „Čistá obec“. A nejen že zvítězila ve své kategorii obcí do 300 obyvatel, ale je také opakovaně Absolutním vítězem.

V soutěži „O čistou obec“ se každoročně utkávají všechny obce v Královéhradeckém kraji, které jsou zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů provozovaného Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. V pěti okresech Královéhradeckého kraje to je 428 obcí. Pro účely soutěže jsou obce rozděleny do tří kategorií podle počtu obyvatel a v posledních letech to vypadá, že malé obce „válcují“ větší města. Absolutním vítězem se totiž už několik let stává malebná krkonošská obec s přibližně 150 obyvateli, Malá Úpa, která je logicky i vítězem kategorie do 300 obyvatel. „Chtělo by se mi říci, že se nám daří proto, že je Malá Úpa opravdu čistá. Což je určitě pravda, ale částečně nám pomáhá i fakt, že naše malá vesnička se v zimní a letní sezóně rozrůstá o naše hosty, kteří tak svým odpadem zvedají šance Malé Úpy na pěkné umístění v anketě,“ komentuje úspěšnost vítězné obce její starosta Karel Engliš. „Pracujeme na úpravě sběrného místa, zavedení polopodzemních kontejnerů a sběrných domečků. Snažíme se o osvětu třídění odpadu, přidali jsme do obce jedno sběrné hnízdo a snížili jsme poplatky za sběr tříděného odpadu podnikatelům,“ prozrazuje cestu k úspěchu.Umístění v této nejmenší kategorii obhájily i obce na druhém a třetím místě. Stejně jako v loňském roce jsou stříbrné Říčky v Orlických horách a bronzový Dolní Lochov.

To v kategorii obcí od 301 do 2 000 obyvatel oproti minulému ročníku přeci jen k menším změnám došlo, i když se na pozici vítěze pevně usadilo město Pec pod Sněžkou. O stupínek si polepšil Špindlerův Mlýn, který se ze třetího místa posunul na stříbrnou příčku. A na třetí místo se nově probojoval Černý Důl. „Všechno to jsou obce z Krkonoš. Budeme si muset udělat analýzu, proč jsou tamní obce a města tak úspěšná, ale jedna odpověď se nabízí hned. Záleží jim na čistotě Krkonošského národního parku a učí třídit nejen své obyvatele, ale také turisty,“ domnívá se regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. Jiří Záliš.

Z této kategorie se zrodil také Skokan roku, tedy obec, která se v meziročním pořadí posunula o nejvíce příček nahoru. Z 272. místa až na 26. příčku (posun o 246 míst!) poskočila obec Kocbeře na Královédvorsku. V Kocbeřích v roce 2015 každý z přibližně 500 obyvatel vytřídil o 37 kilogramů odpadů více než v předchozím roce. „Zavedli jsme pytlový sběr a lidem přiblížili možnosti třídění. Okamžitě nám kleslo množství komunálního odpadu. Kontejnery jsme ale neodstranili. Někteří obyvatelé třeba nemají možnost uskladnění pytlů s odpady a raději využívají sběrné nádoby,“ vysvětluje raketový postup starostka obce Eva Rezková. A dodává, že velkou výhodou je v tomto případě i fakt, že obec leží na hlavním silničním tahu. „Máme kontejner přímo u silnice a občas se stává, že nám tam nějaký ten odpad vyhodí i lidé odjinud,“ dodává s úsměvem.

Největší kategorií je soutěž nad 2 001 obyvatel. I tady své vítězství obhájil šampion předchozího ročníku, město Solnice. Druhé místo patří Svobodě nad Úpou a třetí příčku obhájilo město Nová Paka.

„Obce soutěží ve sběru tříděného papíru, plastu a skla. Za každý kilogram vytříděného odpadu na obyvatele a rok obec získává bod. V hlavním hodnocení se body přidělují za výtěžnost jmenovaných komodit. Dvěma body se pak v rámci doplňkového hodnocení „odměňuje“ každý kilogram odděleného sběru čirého skla, nápojových kartonů či kovu. Hodnotíme také hustotu sběrné sítě a tzv. účinnost tříděného sběru. Porovnáváme množství vytříděného odpadu s celorepublikovým průměrem, a pokud je s tímto údajem shodné nebo vyšší, získává obec další body,“ vysvětluje kritéria hodnocení regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. Jiří Záliš. Obce jsou odměňovány nejen tituly, ale také finanční odměnou. Většina obcí ji investuje do zlepšování systémů sběru tříděného odpadu.

„Systém sběru tříděného odpadu je v našem Královéhradeckém kraji na velmi dobré úrovni, i když jak se říká, stále je co zlepšovat. Jsem přesvědčen, že podobné soutěže jako je tato, pomáhají k zlepšování systému sběru a využití tříděného odpadu a tedy i ke snižování množství odpadů na skládkách,“ říká radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za životní prostředí Jan Tippner.

Královéhradecký kraj je partnerem soutěže, ve které kromě společnosti EKO-KOM, a.s. své vítěze vyhlašují i kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN. První jmenovaná oceňuje obce za nejvyšší výtěžnost zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, jako jsou informační technologie, telekomunikační zařízení, televizory apod., druhá za výtěžnost domácích spotřebičů či elektrických a elektronických nástrojů.

V rámci Ocenění systému ASEKOL byla velmi úspěšná obec Rychnovek. Zvítězila nejen ve své kategorii do 2 000 obyvatel, ale získala také Speciální cenu společnosti ASEKOL a.s. Tu obdrží obec, která v roce 2015 vytřídila nejvíce elektroodpadů za rok v přepočtu na jednoho obyvatele, ovšem bez televizorů a počítačových monitorů. V kategorii do 5 000 obyvatel ocenění ASEKOL obhájilo město Sobotka, nad 5 000 obyvatel vítězí Chlumec nad Cidlinou.

To v cenách systému ELEKTROWIN se toho oproti výsledkům v loňském roce mnoho nezměnilo. V kategorii do 2 000 obyvatel znovu zvítězila obec Hřibiny – Ledská a v kategorii nad 2 000 obyvatel vítězství obhájila Česká Skalice. Novinkou této soutěže je kategorie Skokan roku, ve které uspělo město Smiřice.

Více informací nejen o soutěži, ale i dalších projektech, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ČISTÁ OBEC 2015:

 

Kategorie do 300 obyvatel

1. místo                       Malá Úpa                                                      

2. místo                     Říčky v Orlických horách                            

3. místo                      Dolní Lochov                                               

Kategorie od 301 - 2 000 obyvatel

1. místo                       Pec pod Sněžkou                                         

2. místo                      Špindlerův Mlýn                                          

3. místo                       Černý Důl                                                      

Kategorie nad 2 001 obyvatel

1. místo                       Solnice                                                          

2. místo                       Svoboda nad Úpou                                     

3. místo                       Nová Paka                                                    

 

Skokan roku

Kocbeře                                                                                           

Absolutní vítěz

Malá Úpa                                                                                         

Ocenění systému ASEKOL:

Kategorie do 2 000 obyvatel            Rychnovek                            

Kategorie do 5 000 obyvatel             Sobotka                                

Kategorie od 5 001 obyvatel             Chlumec nad Cidlinou         

Speciální cena ASEKOL                      Rychnovek                            

 

Ocenění systému ELEKTROWIN:

Kategorie do 2 000 obyvatel             Hřibiny Ledská                     

Kategorie od 2 000 obyvatel             Česká Skalice                        

Skokan roku                                       Smiřice                                 

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...