Snížením limitů chce Komise zachránit tisíce životů

weld welder steelVíce než polovinu úmrtí souvisejících se zaměstnáním, konkrétně 53 %, způsobují v Evropské unii nádorová onemocnění. Ačkoli je někdy těžké odhalit příčiny takových nemocí, je velmi pravděpodobné, že karcinogenní látky mají na zdraví pracovníků, kteří jim jsou v zaměstnání vystaveni, neblahý vliv. Lépe ochránit tyto pracovníky před nebezpečnými látkami a snížit tak riziko vzniku nádorů chce Evropská komise, která proto navrhla změny ve směrnici o karcinogenech a mutagenech.

„Rakovina má závažný dopad na pracovníky, jejich rodiny, průmyslová odvětví i společnost jako celek. Díky předloženému návrhu pomůžeme v příštích padesáti letech zachránit 100 000 životů. Komise se při svém úsilí o vytvoření silné sociální Evropy soustřeďuje především na ochranu pracovníků,“ prohlásila k věci komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová. Na základě konzultace s odborníky Komise navrhuje upravit limitní hodnoty prozatím u třinácti chemických látek. Pro ty zbývající je třeba provést další přípravné práce a návrh, který je bude upravovat, by měl být předložen do konce letošního roku.

SLOUČENINY CHROMU I PRACH

Už v roce 2004 vznikla směrnice o karcinogenech a mutagenech, která upravuje zásady pro ochranu pracovníků. Zaměstnavatelé musí posuzovat rizika, která hrozí jejich zaměstnancům vystaveným konkrétním chemickým látkám. Pokud je to možné, měl by se karcinogen nahradit méně nebezpečnou variantou. Tam kde to možné není, musí zaměstnavatel snížit expozici zaměstnance na co nejnižší úroveň. Po četných diskuzích s vědci, pracovníky, zaměstnavateli, zástupci členských států a inspektory práce se Komise rozhodla pozměnit limitní hodnoty některých látek a snížit tak počet případů rakoviny jako nemoci z povolání. Bude se jednat například o sloučeniny chromu, které se používají na výrobu pigmentů, barev a nátěrových hmot na kov. Těmto sloučeninám, které mohou způsobit rakovinu plic nebo nádor v dutině nosní, je v Evropské unii vystaveno zhruba 916 000 zaměstnanců. Další látkou, která prošla revizí a její hodnoty chce Komise upravit, je prach z tvrdého dřeva. Ten ohrožuje téměř 3,5 milionu pracovníků a může zapříčinit nádory nosu nebo rakovinu nosohltanu. V neposlední řadě dojde k úpravě limitních hodnot i v případě respirabilního prachu krystalického oxidu křemičitého. Jde o prach vznikající při výrobě skla nebo těžbě, dobývání či řezání, drcení, případně mletí materiálů obsahujících oxid křemičitý, například betonu, cihel nebo kamene. S tímto karcinogenem je v kontaktu téměř 5,5 milionu pracujících, kterým může způsobit rakovinu plic nebo silikózu, tedy usazování oxidu křemičitého v plicích.

LIMITY PRO CELOU EU

Zvedení nových hodnot by mělo přispět k poklesu onemocnění rakovinou a ke zvýšení kvality života pracovníků i jejich rodin. Podnikům by pak měl návrh pomoci snížit náklady, protože kvůli rakovině nebudou přicházet o pracovníky a nebudou muset vydávat prostředky na hledání a výcvik nových zaměstnanců. Limity navíc budou platit pro celou EU a přispějí tak k rovným podmínkám pro jednotlivé společnosti. Podniky nacházející se v členských státech s méně přísnými limity mohly totiž těžit z neoprávněné konkurenční výhody. Změny ve směrnici budou přínosem i pro členské státy. Ty ušetří na nákladech za zdravotní péči související s léčbou nemocí z povolání.

Karolína Frýdová

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...