Zrušení víz se dočká i Kosovo

Po Turcích, Ukrajincích a Moldavcích by se do Schengenského prostoru bez víz mohli nyní dostat i Kosované. Evropská komise navrhla zrušení vízové povinnosti pro krátkodobý pobyt Kosovanů v EU, protože země splnila podmínky, které pro ni Komise vypsala.

Začátkem května Evropská komise navrhla zrušení víz pro občany Kosova. Opírala se přitom o své čtyři hodnotící zprávy, které vydala v posledních třech letech. Pokud současný návrh schválí Evropský parlament a Rada, bude platit pro všechny Kosovany s biometrickým pasem, kteří plánují cestu do Schengenu na méně než 90 dní. Toto opatření se bude vztahovat na celý prostor Schengenu kromě Velké Británie a Irska. Víza pro krátkodobý pobyt nebudou potřebovat Kosované ani pro cesty do Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou začleněny do Schengenu, ač nejsou členy EU.

„Jedná se o výsledek tvrdé práce a úspěšného úsilí kosovských orgánů o dokončení rozsáhlých a obtížných reforem v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí i nad její rámec, které mají dopad i na oblasti, jako je právní stát a reforma soudnictví,“ sdělil k doporučení na zrušení víz komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos.

VÍZA ANO, PRÁVO PRACOVAT NE

I nadále však budou muset Kosované prokazovat účel své cesty, a zda mají dostatek peněz na ni. „Osvobození od vízové povinnosti nezakládá právo v EU pracovat,“ píše ve svém prohlášení Komise.

Podle výsledků sčítání obyvatelstva žilo v Kosovu v roce 2012 1,8 milionu lidí. Národ je složen především z Albánců (téměř 90 %) a Srbů (okolo 6 %). „Vzhledem k tomu, že Kosovo prozatím neuznává řada členů OSN, je klíčovou úlohou kosovské zahraniční politiky získat další uznání ve světě. Čtyři z pěti členských zemí EU, které neuznávají Kosovo, jsou zároveň i členy NATO (Řecko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko + Kypr), a tak hlavní snaha Kosova ve vztahu k EU je zajistit si uznání ze strany těchto zemí,“ informuje o Kosovu české ministerstvo zahraničí na svých internetových stránkách. EU poskytuje peníze na projekty v Kosovu formou grantů a smluv prostřednictvím programu IPA. Na období 2014 - 2020 je v tomto programu alokováno celkem 645,5 milionů eur. 

Jednání o bezvízovém styku zahájila Komise s Kosovem v lednu 2012. V červnu téhož roku mu pak Evropská komise představila tzv. plán uvolnění vízového režimu, soubor podmínek, které v legislativní a institucionální rovině muselo Kosovo splnit, aby dosáhla zrušení vízové povinnosti pro krátkodobý pobyt svých občanů v Schengenu. Mezi požadovanými reformami se objevily například úpravy zpětného přebírání a opětovného začleňování osob, zabezpečení dokladů, správy vnějších a vnitřních hranic a řízení migrace, azylové politiky, boje proti organizovanému zločinu a korupci a základních práv týkajících se svobody pohybu.

Lukáš Zitka

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...