Občané Turecka budou od června cestovat bez víz

Konec vízového systému pro své občany. O to se už od prosince roku 2013 snaží Turecko, a jak se zdá, do letošního června se mu to zřejmě podaří. Evropská komise totiž předložila Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu návrh na zrušení vízové povinnosti pro turecké občany. Podmínkou však je, že země musí nejdříve splnit všech sedmdesát dva standardních podmínek. Zatím je ale na dobré cestě.

„Turecko velice pokročilo s plněním referenčních kritérií svého plánu na uvolnění vízového režimu, a to zejména v posledních týdnech. Stále ještě musí co nejdříve odvést kus další práce, avšak bude-li pokračovat stejným tempem, může zbývajícím kritériím dostát. Z toho důvodu předkládáme návrh, který Evropskému parlamentu a členským státům otevírá cestu pro učinění rozhodnutí o zrušení vízové povinnosti, jakmile budou referenční kritéria splněna,“ řekl první místopředseda Komise Frans Timmermans.

DVA ROKY JEDNÁNÍ

Turecko a Evropská unie začaly vyjednávat o uvolnění vízového režimu 16. prosince 2013 zároveň s podpisem dohody o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem. Na tomto jednání EU stanovila požadavky, které musí země splnit, aby mohl být návrh předložen. Na konci října dalšího roku přijala Komise zprávu o tom, jak Turecko plní požadavky a vydala doporučení ohledně dalšího pokroku. Na summitu, který se uskutečnil na konci listopadu minulého roku, se pak Turecko zavázalo k rychlejšímu plnění plánu, mimo jiné i uspíšením uplatňování všech ustanovení dohody o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem. V březnu letošního roku Komise dostala druhou zprávu o pokroku a ocenila angažovanost a odhodlání Turecka, které na summitu 18. března přislíbilo ještě rychlejší plnění plánu. Po tomto setkání se dvacet osm zemí EU ve společném prohlášení shodlo, že pokud Turecko splní všech dvaasedmdesát podmínek, zruší vízovou povinnost pro turecké občany nejpozději do konce června letošního roku. Aby mohl být tento termín dodržen, musela Komise návrh na přidání Turecka do seznamu zemí s bezvízovým stykem, předložit na začátku května. Tímto krokem zajistila lhůtu osmi týdnů, která má uplynout od okamžiku, kdy je návrh zpřístupněn vnitrostátním parlamentům, do jeho přijetí.

TURECKO DOSÁHLO POKROKU

I přesto, že Turecku zbývá splnit ještě posledních pět podmínek, Komise návrh předložila a doufá, že turecké orgány tato zbývající referenční kritéria dodrží. „Od summitu EU-Turecko konaného dne 18. března dosáhly turecké orgány významného pokroku a my věříme, že Turecko je odhodláno splnit své závazky ve všech směrech co nejdříve. Na základě předpokladu, že všechna kritéria budou promptně splněna, se Komise rozhodla předložit návrh na převedení Turecka do seznamu zemí, jejichž občané jsou osvobozeni od vízové povinnosti. Komise bude samozřejmě monitorovat, zda jsou tato kritéria plněna i v budoucnu,“ uvedl komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos.

CO MUSELI SPLNIT

Všechny podmínky, které muselo Turecko splnit, se dělily do pěti tematických bloků, a to zabezpečení dokladů, řízení migrace, veřejný pořádek a bezpečnost, základní práva a zpětné přebírání nelegálních migrantů. Poslední kritéria, která musí Turecko přijmout, aby dostálo zbývajícím požadavkům, se týkají přijetí opatření k zabránění korupce, sladění příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů s normami EU, uzavření dohody o operativní spolupráci s Europolem, nabídnutí účinné justiční spolupráce všem členským státům v trestních záležitostech a revize právních předpisů a postupů proti terorismu v souladu s evropskými normami. Ve dvou případech udělila Komise výjimku a Turecko je nemuselo splnit do dne předložení návrhu, protože k jejich splnění je potřeba delší čas. V prvním případě se jedná o vylepšení stávajících biometrických pasů tak, aby zahrnovaly všechny bezpečnostní prvky v souladu s normami Evropské unie. Vzhledem k tomu, že k uvolnění vízového režimu by mělo dojít už v červnu, není objektivně možné, aby tento požadavek Turecko stihlo splnit. Provizorním řešením tak bude vydávání biometrických pasů s krátkým časem platnosti. Od října by pak země měla začít vydávat standardní biometrické pasy. V druhém případě se jedná o přezkum provádění dohody o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem. Tuto podmínku není možné splnit, protože ustanovení vstoupí v platnost až 1. června.

BEZ VÍZ JEN CESTOVÁNÍ

Bezvízový styk se bude týkat pouze krátkodobých pobytů do devadesáti dnů, a to za obchodními, turistickými či rodinnými účely. Občané Turecka budou moci cestovat bez víz s výjimkou Irska a Spojeného království do všech členských států Evropské unie a do čtyř zemí přidružených k Schengenu, kterými jsou Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Právo pracovat v EU osvobození od vízové povinnosti zajišťovat nebude. Ostatní podmínky pro vstup do schengenského prostoru, mimo jiné nutnost prokázání účelu cesty a dostatečných finančních prostředků k pobytu, budou platit i nadále.

Za stejných podmínek navrhla Evropská komise zrušení vízové povinnosti také pro občany Kosova, Ukrajiny a Gruzie. V případě Kosova Komise předložila návrh i s potvrzením, že země splnila všechny požadavky stanovené v plánu uvolnění vízového režimu. To, jestli země, nově přidané na seznam států s bezvízovým stykem, i nadále dodržují všechny podmínky, bude EU sledovat prostřednictvím mechanismu monitorování.

Karolína Frýdová

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...