Jihočeské nemocnice čekají velké investice

1116Pavilon detskeho oddeleniVíce než 670 milionů v letošním roce investují jihočeské nemocnice do svého rozvoje. Stavět se budou nové pavilony, rekonstruovat budovy, nakupovat nová technika a technické vybavení. Výsledkem bude zvýšený komfort péče o pacienty a kvalitnější lékařská péče. „Pokud chceme udržet krok s rychlým vývojem medicíny, musíme pravidelně investovat do nových technologií a zázemí našich zdravotnických zařízení. Díky tomu se nám v regionu daří poskytovat zdravotnickou péči na nejvyšší úrovni,“ říká jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Investice nemocnice vynaloží z vlastních zdrojů, na několik stavebních akcí přispěje Jihočeský kraj a Evropská unie. Jihočeské nemocnice totiž hospodaří dlouhodobě beze ztrát, dokonce s mírným ziskem, který je už po několik let reinvestován zpět právě do jejich dalšího rozvoje. „Díky dobrému finančnímu zdraví si můžeme dovolit stavět nové pavilony a kupovat moderní přístroje, které jsou pro řadu jiných tuzemských nemocnic nedosažitelné. Lékařská péče na jihu Čech, dostupná ze všech koutů kraje, je vzorem pro celou republiku,“ vysvětluje Jiří Zimola a neopomíná zdůraznit, že jihočeské nemocnice neinvestují jen do budov a přístrojů, ale také do lidí, kdy pravidelně zvyšují mzdy, otvírají firemní mateřské školy, pořádají akce jako Medik roku a Jihočeská sestřička, které slouží i k získání nových mladých lékařů a sester.

INVESTICE V BUDĚJOVICÍCH, KRUMLOVĚ NEBO HRADCI

Největší investice čekají samozřejmě na nemocnici v Českých Budějovicích, která je, jako centrum vysoce specializované medicínské péče v regionu, páteřní nemocnicí celého systému jihočeských nemocnic. V letošním roce tato nemocnice proinvestuje téměř 310 milionů korun. Zhruba 86 milionů korun půjde na přestavbu pavilonu Z. Pavilon, který byl před téměř dvaceti lety částečně rekonstruován pro potřeby gynekologie čeká kompletní rekonstrukce interiéru, včetně přístavby výtahů, a bude propojen s ostatními pavilony nadzemní chodbou. Za dalších více než 40 milionů bude rozšířeno návštěvnické parkoviště a za necelých 140 milionů bude nakoupena zdravotnická technika. Významnou investicí bude nová PET/CT kamera za celkem 70 milionů korun a s tím související přestavba oddělení nukleární medicíny v Pavilonu C, kam bude během letošního června umístěna. V jihočeském kraji doposud podobné zařízení chybělo.

Významné investice čekají ale třeba i Jindřichův Hradec, kde se za 93 milionů postaví nový dětský pavilon, nebo nemocnici v Českém Krumlově, která zahájí výstavbu nového multifunkčního pavilonu dětského oddělení a gynekologicko-porodnického oddělení za celkem 170 milionů, do níž v roce 2016 vynaloží 24 milionů korun. V Písku pak například vybudují pavilon Q za 46 milionů korun, který bude určen laboratořím nemocnice: biochemie, mikrobiologie, hematologie a transfuzního oddělení, které jsou nyní jako poslední provozy mimo areál nemocnice. Jana Bartošová

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...