Britové dnes rozhodují o setrvání v Unii

Už dnes budou oprávnění voliči ve Velké Británii odpovídat na otázku, zda si přejí, aby jejich země zůstala v Evropské unii či nikoliv. Mnozí komentátoři a političtí experti vidí v referendu též souboj dvou výrazných osobností britských konzervativců, premiéra Davida Camerona a bývalého starosty Londýna Borise Johnsona. Zatímco předseda vlády si přeje zůstat v osmadvacítce a podpořil platformu Britain stronger in Europe, blonďatý spisovatel Johnson podporuje kampaň Vote Leave. Průzkumy veřejného mínění se střídaly v predikcích, která strana bude mít v konečném zúčtování navrch. Na britské rozhodnutí čeká bez nadsázky celý svět. Evropské noviny se proto rozhodly oslovit české europoslance s otázkou: „Co očekáváte od britského referenda?“.

 

 

konecna katerina„Za předpokladu, že se občané Velké Británie rozhodnou v EU zůstat, očekávám, že se opět všichni vrátíme k tématu migrace ze severní Afriky a Blízkého východu a jiným problémům, která současná Evropa řeší (respektive řešit by měla, kdyby si Cameron v krizové situaci nevymyslel Brexit). Ať už ale hlasování dopadne jakkoliv, Evropa nebude stejná. Pokud Británie v EU zůstane, bude to znamenat rozšíření výjimek z evropské integrace, kterých má již teď dost ,a vícerychlostní integrace Evropy bude již zcela potvrzena. Pokud Britové zavelí odchod z EU, dostaneme se do dvouročního martýria vyjednávání k opuštění evropských struktur a modifikaci vztahů, které velmi významně omezí evropskou akceschopnost při řešení dalších palčivých otázek dneška. Od britského referenda v konečné důsledku očekávám jasné ano či ne, ale obávám se, že referendum stejně skončí tím, že ani jedna strana nezvítězí výrazně a atmosféra nejistoty bude pokračovat. Obávám se navíc, že přímou obětí této ponuré nálady části britské společnosti budou migranti ze střední a východní Evropy, kteří si již teď všímají změny společenské nálady vůči nim.“ 

Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu

 

poc pavel„Především očekávám ukončení nejistoty. Velká Británie v mnoha směrech byla jedním z definujících států společných Evropských politik, v mnoha směrech byla sama motorem oné integrace, proti níž nyní část obyvatel protestuje. Zdá se, že zatímco my na kontinentě se obáváme migrace z Afriky a Blízkého Východu, Velká Británie má problém s námi, Poláky nebo Maďary. Takže referendum by mělo ukončit mnohé pochybnosti. Buď Britové chtějí s námi být ve společném domě a nebo ne. Pokud ne, bude ten společný dům vypadat patrně jinak a možná se ukáže, že Britové zčásti protestovali proti svému vlastnímu vlivu na Evropskou unii.“

Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu

 

 

 

Jan Keller„Britské referendum má dvě roviny. Tou první a jednodušší je rozhodnutí o vystoupení z Evropské unie, anebo o setrvání v ní. Odpověď se dozvíme po sečtení hlasů. Zde očekávám spíše to, že Velká Británie v EU zůstane, i když se pochopitelně mohu mýlit. Druhou a závažnější rovinou je skutečnost, že jedna z nejvyspělejších zemí Evropy, navíc země s velkou politickou tradicí zcela vážně uvažuje o tom, že z Evropské unie vystoupí. To je přece velice závažný signál. Znamená to, že něco je špatně, a lidé těžko uvěří, že to Britům nakukal Putin. Británie má pravděpodobně nejvíce výjimek z evropských zákonů, a přesto chce nezanedbatelná část jejího obyvatelstva pryč z Evropy. Jak potom chcete vysvětlovat zemím, pro které žádné výjimky neplatí, že ony na referendum nesmějí ani pomyslet. Je naivní domnívat se, že pokud o pár procent zvítězí stoupenci setrvání Británie v Unii, vše bude vyřešeno. Celý spor se jenom o nějakou dobu oddálí aby propukl s ještě větší intenzitou. Proto budu v případě vítězství odpůrců brexitu sice spokojen, ale žádný důvod k velkým oslavám v tom vidět nebudu.“

Jan Keller, poslanec evropského parlamentu

 

 

Petr Mach 14001188144.jpeg„Bez nadsázky říkám, že brexit zachrání Evropu. EU se potácí od krize ke krizi a není schopná řešit problémy. Vrcholní představitelé EU ale jakoby to neviděli, dost možná si to ani neuvědomují, nechápou, že se Titanic jménem EU potápí. Naučili se prosazovat svoje názory silou, a vůbec je nezajímá, že to dělají proti vůli veřejnosti, v níž tak jen dál posilují odpor proti zkostnatělé EU. Jejich zaslepenost může probrat jen opravdu velký otřes – a tím může být právě brexit. Pokud se Britové rozhodnou pro odchod, ukáže se, že skutečně existuje alternativa. Bruselu dojde, že nemůže dál pokračovat regulacemi a kvótami, proti vůli občanů. Díky brexitu je obrovská šance, že se EU vrátí ke svým základům – k volnému obchodu a cestování, bez drastických hlasování a ukrajování suverenity jednotlivých států. A co získá sama Británie odchodem? Ušetří obrovské sumy peněz, které každoročně posílá do Bruselu, a zbaví se přebujelé evropské byrokracie a regulací. A nám dá šanci na czexit.“

Petr Mach, poslanec evropského parlamentu

 

 

 

olga sehnalova„Ať už britští voliči v referendu rozhodnou jakkoliv, výsledek bude pravděpodobně velmi těsný a Evropskou unii rozkolísá. Pokud by zvítězila varianta odchodu, mohlo by to zrychlit jak snahy o těsnější integraci části EU, tedy vznik tzv. dvourychlostní Evropy, tak posílit dezintegrační tendence. Bude záležet také na tom, jaký přístup by zvolily ostatní státy, zejména eurozóna, k vyjednávání o podmínkách odchodu Británie. I pokud vyhraje setrvání v Unii, budou se muset Komise, členské státy EU a Evropský parlament vypořádat s požadavky, které narychlo vyjednal před referendem David Cameron a myslím, že tím diskuze o dalším směřování EU zdaleka neskončí.“

Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu

 

 

 

 

tosenovsky evzen„Vždy jsem zvyklý hledat ve složitých situacích pozitiva. A proto se i k této dramatické události bez jasného konce snažím stavět naprosto stejně. Brexit je pro mne hlavně důrazným varováním, co bude dál s projektem zvaným EU. Nad tím je potřeba se vážně zamyslet. Je to velká výzva, jak tento projekt starý 60 let omladit, inovovat, jak jej udělat přitažlivější pro lidi. Protože to co platilo po válce a bylo velkou motivací - tedy zamezení další zničující válce již nemá tu správnou motivační sílu. Je potřeba, aby lidé měli pocit, že jim EU zbytečně neomezuje osobní svobodu, ale naopak jim přináší naději do budoucna. Dnes již lidé volné cestování či podnikání berou jako samozřejmost. Pokud se však EU vydá cestou, že je potřeba více Evropy, tedy tvrdé zrychlené integrace, mám obavu, že v nejbližších letech můžeme být svědky  růstu extrémistických  či nacionalistických stran, které překreslí politickou mapu Evropy. Brexit může otevřít dveře k otázkám, na které neznáme odpovědi.“

Evžen Tošenovský, poslanec Evropského parlamentu

 

 

 

 

polcak 1Co očekávám od britského referenda? Ve chvílích, kdy píšu tyto řádky, je odhadovaný výsledek hlasování vyrovnaný: 50 % hlasujících podporuje setrvání Velké Británie v Evropské unii, 50 % se přiklání k BREXITu. Výsledek ovlivní vedle racionálních argumentů a emocí, na které poslední fáze kampaně nebyla chudá, také faktory jako počasí nebo kromobyčejná únava veřejnosti z dlouhé a všudypřítomné kampaně. Výsledek referenda je tak skutečně ve hvězdách. Ještě těžší je v současné situaci hovořit o očekáváných důsledcích dnešního lidového hlasování. Jedním jsem si jistý: BREXIT není v zájmu České republiky a jejích občanů.  

I kdyby ale nakonec získalo většinovou podporu setrvání Velké Británii v Evropské unii, bude mít nezanedbatelné dopady už to, že se referendum vůbec uskutečnilo – a hlavně to, jak vypadala kampaň, která mu předcházela. Vzhledem k množství hrubých argumentačních faulů a nejrůznějších populistických výkřiků, které v ní dostaly prostor (a nemluvím o ohavné politicky motivované vraždě proevropské labouristické poslankyně), se obávám, že hlavním dopadem bude nezávisle na výsledku malé vítězství populistických a extremistických protievropských politických subjektů. A mohu jen doufat, že neoslaví také velké vítězství v podobě BREXITu. Pro Českou republiku by to byla prohra, jejíž důsledky je v tuto chvíli těžké dohlédnout, o jejich významu ale už teď nemůžeme pochybovat.

Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...