Brusel zablokoval Španielsku peniaze pre nezamestnaných

Madrid dostal ďalšiu stopku. Komisia nástojí na vyriešení nezrovnalostí v nakladaní s členskými peniazmi, tentoraz z Európskeho sociálneho fondu.

Po zablokovaní vyše miliardy eur kvôli nedostatkom zisteným pri nakladaní s eurofondami v rámci operačných programov spolufinancovaných z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj Komisia zopakovala opatrenie. Tentoraz pozastavila výplatu 632 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu na podporu zamestnanosti. Španielske ministerstvo práce denníku El País potvrdilo, že na toto opatrenie najviac doplatí sféra verejnej služby, kam má potiecť 580 miliónov eur. Zvyšok, tradične, prislúcha autonómnemu kraju Andalúzia, povestnému najvyššou nezamestnanosťou v krajine. Madrid tvrdí, že zmrazenie eurofondov nesúvisí s podozrením z podvodov, a Komisia k nemu pristúpila po zistení nejasností spojených s opodstatneným nakladaním finančných pomocí a s výkladom niektorých noriem.

KDE JE CHYBA

Experti si všímajú, že financie neplynú do Španielska tak, ako by mali. Po zmrazení 1,1 miliardy eur z dôvodu pochybného nakladania s regionálnymi fondami v období 2007-2013, Brusel pristúpil k podobnému opatreniu za rovnaké obdobie. Problémy spadajú do roka 2012. Podľa ministerstva práce ide o sumu, ktorá má byť vyplatená sociálnej poisťovni. Podľa európskych pravidiel boli prostredníctvom tejto inštitúcie bonifikovaní podnikatelia. K problému došlo z dôvodu nesplnenia požiadaviek, na základe ktorých mohli firmy čerpať pomoci. Jednou z nich sú informácie o plnení daňových povinností a záväzkov voči sociálnej poisťovni. Ministerstvo zamestnanosti túto podmienku vztiahlo na moment získania fondov, Brusel však berie do úvahy celé obdobie trvania programu. Španielske ministerstvo podčiarkuje, že záležitosť nijako nesúvisí so škandálmi s rekvalifikačnými kurzami pre nezamestnaných.

ANADALÚZIA SA BRÁNI

Andalúzia v súvislosti so zmrazením peňazí oponuje, že ide o bežné nedorozumenie v komunikácii s európskymi úradmi. Situáciu nadľahčuje tvrdením, že v období 2007-2013 došlo k prerušeniu vyplácania eurofondov niekoľkokrát, a po vyriešení problému sa kraj zakaždým hravo zaradil do procesu. El País však cituje európske pramene. Tie hovoria, že Španielsko musí dokázať, že prijalo náležité opatrenia a čaká ho prechod skúšobnou fázou. Až po úspešnom zvládnutí požiadaviek dôjde k uvoľneniu prostriedkov. Madrid a Sevilla veria, že situáciu urovnajú pred koncom tohto roka. Termín certifikovania dokumentov bol predĺžený o dva roky, zmrazenú sumu má najprv poskytnúť štát.          

BRUSEL SI ZVYKOL

Spolu s Talianskom a Rumunskom je Španielsko pokladané za jednu z najslabších krajín v rámci účinného aplikovania európskych programov do praxe. Z dôvodu neustále potrebných finančných korekcií Komisia prijala rolu tútora, ktorý Južanom pravidelne adresuje odporúčania na spružnenie procesu a vyvarovanie sa podvodom. Po Rumunsku, Chorvátsku, Maďarsku a Malte je Španielsko tiež jedným z členských štátov, ktoré cez Európsky sociálny fond zatiaľ dokázali odčerpať z prislúchajúcej sumy najmenej. Pre Španielov celková suma predstavuje vyše osem miliárd eur, a spolu s dofinancovaním štátu má dosiahnuť 11,4 miliardy eur.

Európsky sociálny fond sa v období 2014-2020 zameriava na zvyšovanie zamestnanosti, podporu organizácií v zavádzaní projektov venovaných odbornej príprave ľudí a podporu pri hľadaní zamestnania. K prioritám patrí poskytnutie finančnej pomoci podnikateľom pri rozbiehaní podnikania a spoločnostiam, ktoré potrebujú vyriešiť reštrukturalizáciu alebo nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Prvoradou zostáva pomoc mladým ľuďom pri vstupe na trh práce, ako aj sociálne začlenenie a zlepšenie možností odborného vzdelávania. Španielsko má možnosť odčerpať na tieto účely vyše osem miliárd eur. Štát má dofinancovať projekty do sumy 11,4 miliardy eur. Dana Miháliková

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...