Firmy z Pardubického kraje uspěly v celostátní soutěži Česká dopravní stavba. Politici jim poděkovali.

 

„Děkujeme“, takové uznání dnes několikrát zaznělo na pracovním setkání dopraváků. To svolal náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek s cílem poděkovat stavebním firmám a projektantům za skvělou reprezentaci kraje. Ale také se pracovalo. Setkání se účastnili odborníci ze všech oblastí sektoru dopravy a řešili aktuální situaci v dopravě.

Celostátní soutěž Česká dopravní stavba / Technologie / Inovace roku 2015 vypsalo Ministerstvo dopravy ČR. Jejím cílem je prezentace dopravního stavitelství a přihlásilo se do ní 52 dopravních staveb či technologií, které byly zprovozněny nebo uvedeny do provozu do konce loňského roku. Cenné trofeje si ze slavnostního vyhlášení v Praze přivezly i firmy z Pardubického kraje. „U dvou z pěti oceněných staveb, realizovaných firmami z našeho regionu, byl investorem Pardubický kraj, což mě samozřejmě těší. Poděkování si však zaslouží všichni ocenění, protože odvedli skvělou práci a dobře náš kraj reprezentovali,“ komentoval důvod setkání náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek.

Mezi oceněnými je modernizace silnice II/322 z Kojic na hranice kraje včetně mostu přes železniční trať, kterou realizovala firma Chládek a Tintěra Pardubice. Projektantem byl Ivan Šír, projektování staveb a.s. a investorem Pardubický kraj. Tato stavba získala cenu časopisu Skypaper.

Cenu poroty si z Prahy odvezla stavba projektovaná společností OPTIMA spol. s r.o. a realizovaná firmou Vodohospodářské stavby s.r.o. Jedná se o modernizaci silnice III/34026 Chrudim od napojení obchvatu silnice I/37 z kruhové křižovatky po železniční přejezd trati Chrudim – Borohrádek. I u tohoto projektu byl investorem Pardubický kraj.

Cenu Ředitelství silnic a dálnic ČR získalo sdružení Skanska – Metrostav za dostavbu estakády mimoúrovňové křižovatky v Opatovicích nad Labem. První etapa estakády byla zprovozněna už v roce 2009, zbývalo dokončit asi kilometr dlouhý úsek. Projektantem stavby byla společnost PRAGOPROJEKT a.s., investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Titul získala i stavba s názvem „Poděbrady – přemostění trati ČD“. Přestože se jedná o projekt investovaný Středočeským krajem a městem Poděbrady, cena putovala do Pardubického kraje. Dodavatelem projektu s množstvím stavebních objektů bylo totiž sdružení M-SILNICE a.s. a SMP CZ a.s.

Ocenění získala také stavba na železnici. Cenu Development News získal projekt modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, konkrétně zdvojkolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem. Podle projektu SUDOP PRAHA a.s. stavbu realizovala společnost SKANSKA a.s., investorem byla Správa železniční dopravní cesty.

Po společenské části setkání následovala ta pracovní. Mimo jiné tu zazněla i informace, že Pardubický kraj získal státní dotaci na stavební projekty, ale třeba také na vizualizaci projektu Dopravní uzel Pardubice. „Naše organizace spravuje některá rozvojová témata a dopravní uzel je jedním z nich. Už máme technicko-ekonomickou studii, do konce letošního roku by měla být hotová i vizualizace projektu. Financováno je to pěti nebo šesti subjekty, kterých se problematika týká,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Ředitel Němec přítomné informoval také o vývoji výstavby přivaděčů k D35 nebo o rekonstrukcích mostů ve Valech či Kladrubech nad Labem.

PR

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...