Jihočeši třídí odpady: V soutěži kralují malé obce

České Budějovice, 8. prosince 2016 – Soutěže obcí v třídění odpadů mají své vítěze. Starostové si dnes převzali zasloužené odměny jak v krajské soutěži „Jihočeši třídí odpady 2016“, tak i v okresním „Jihočeském odpadovém přeboru“. Ceny z obou klání současně si odvezly tři obce, dvě z nich patří k těm nejmenším v Jihočeském kraji.

Soutěže v třídění odpadů vyhlašuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem. Pořadatelé rozdělili obce podle počtu obyvatel do čtyř kategorií a v každé z nich se počítalo množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele během soutěžního období. To začalo 1. října loňského roku a vyvrcholilo na konci září 2016.

V kategorii nejmenších obcí do 499 obyvatel se v krajské soutěži „Jihočeši třídí odpady 2016“ umístily obce v pořadí Kvilda, Heřmaň a Nové Hutě. A Kvildu lze najít i jako vítěze okresního přeboru okresu Prachatice. „Jsme sice znovu vítězní, ale stále je co zlepšovat,“ zhodnotil výsledek starosta obce Václav Vostradovský. „Jsme malá obec co do počtu obyvatel, ale dlouhá. Proto jsme společně s EKO-KOMem vybudovali nová sběrná místa, aby občané nemuseli chodit třeba dva kilometry s odpadem. Musím pochválit naše obyvatele, ale i turisty a návštěvníky obce, že třídí. Od té doby, co jsme se do systému třídění odpadů zapojili, nejsou ve větší míře odpadky v přírodě, což je i kvůli národnímu parku kolem nás velmi dobře,“ dodal starosta Kvildy Václav Vostradovský.

V krajské kategorii obcí od 500 do 1 999 obyvatel zvítězila obec Předotice. I její název se objevuje ve výsledcích okresní soutěže – tentokrát na třetím místě v okrese Písek. Druhé místo v krajské soutěži „Jihočeši třídí odpady“ patří obci Putim a třetí se umístily Čimelice.

Městyse a města v kategorii od 2 000 do 6 999 obyvatel se porovnala v pořadí Křemže, Volyně a Planá nad Lužnicí. Mezi největšími městy nad 7 000 obyvatel v krajské soutěži kraluje Vimperk před Českým Krumlovem a Pískem.

V paralelní soutěži „Jihočeský okresní odpadový přebor 2016“ vyhlásili pořadatelé výsledky ve všech sedmi okresech jihočeského regionu. V okrese České Budějovice zvítězil Boršov nad Vltavou, na Českokrumlovsku obec Bohdalovice, v okrese Jindřichův Hradec obec Drunče a v okrese Písek již jednou zmiňovaná obec Heřmaň. „V loňském a letošním roce jsme hodně rozšířili sběrnou síť, přibyla sběrná místa. A pak je tu osvěta – pořád opakovat, že třídění odpadů je správná věc a že třídění je potřeba. Vysvětlila jsem lidem, že za třídění odpadů dostává obec zpátky finanční příspěvky, což lidé nevěděli. A taky u nás možná hraje roli skutečnost, že se snížil věk našich obyvatel a mladí lidé přeci jen třídí více,“ popisuje možné důvody úspěchu starostka obce Heřmaň Jana Matoušková.

V okrese Prachatice zvítězila také již zmiňovaná obec Kvilda, mezi obcemi v okrese Strakonice patří první místo obci Úlehle a v okrese Tábor obci Nasavrky.

Výsledky soutěže pořadatelé vypočítali z  čtvrtletních výkazů o celkovém množství a druzích vytříděných a v obcích odstraněných odpadů, které obce pravidelně zasílají do systému EKO-KOM. Hodnotila se výtěžnost ve všech základních komoditách odpadů, tedy papíru, plastu a skla. V doplňkovém hodnocení krajské soutěže se do výsledku započítával i oddělený sběr čirého a směsného skla, nápojových kartonů a kovů, ale i hustota sběrné sítě a účinnost tříděného sběru, což znamená podíl tříděného odpadu na celkové výtěžnosti komunálního odpadu. Vítězné obce v krajské soutěži získaly finanční odměny, v okresním přeboru upomínkové ceny.

V mezikrajském žebříčku množství vytříděného odpadu se Jihočeský kraj pohybuje v polovině tabulky. Jihočeši vytřídili v roce 2015 41 a půl kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů na jednoho obyvatele za rok. Je to o šest kilogramů méně než nejlepší Pardubický kraj a o 4 a půl kilogramu více než kraj Ústecký, který pořadí krajů uzavírá. Statistiky také ukazují, že v Jihočeském kraji je už téměř 19 a půl tisíce barevných kontejnerů a že o jedno sběrné místo se „dělí“ 107 lidí.

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...