Brno se stále zlepšuje v třídění odpadů

 

Brno se postupně zlepšuje v třídění odpadů. Za rok 2016 občané Brna vytřídili a odevzdali k recyklaci více než 16,7 tis. t papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Meziroční nárůst tříděného sběru je v posledních dvou letech přes 800 t každým rokem. Ukazuje se, že obyvatelům jihomoravské metropole není třídění odpadů a životní prostředí lhostejné.

Třídění odpadů se stává přirozenou součástí životního stylu obyvatel Brna. „Jak vyplývá z našich statistik, například na jednoho průměrného obyvatele města připadalo v uplynulých třech letech kolem 26 kg vytříděného papíru. To je o cca 5 kg více než ve srovnatelných velkých městech nebo o 6 kg více ve srovnání s průměrem ČR. Co nás ale velmi těší, je zrychlující se nárůst vytříděných plastů. Zatímco před čtyřmi léty se podařilo každému obyvateli Brna vytřídit pouze 3,5 kilogramu, za rok 2016 to už bylo 6,4 kilogramů. To je nárůst o 83 %.“, popsal ředitel společnosti SAKO Brno Jiří Kratochvil.

Takové zlepšení souvisí podle něj zejména s dlouhodobou podporou a popularizací třídění odpadů a s kvalitním rozvíjejícím se systémem, který mohou občané Brna využívat. „Společnými silami s Magistrátem města Brna a Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. se dlouhodobě snažíme rozvíjet a zdokonalovat celý systém nakládání jak s využitelnými složkami komunálních odpadů ve městě, tak s ostatními odpady, které v našich domácnostech vznikají. V posledních třech letech jsme společné aktivity cíleně zaměřili na vzdělávání a propagaci správného nakládání s odpady“ podotkl Jiří Kratochvil. V počátku byla samotná kampaň v Brně zaměřena na podporu sběru tzv. směsných plastů. Efekt změny systému se začal projevovat téměř okamžitě, což potvrzují pozitivní výsledky. Do té doby mohli Brňané sbírat do žlutých kontejnerů pouze PET lahve, od jara roku 2014 mohl každý obyvatel Brna třídit již veškeré plasty. Téma třídění směsných plastů v následujících letech nahradila propagace celého systému nakládání s odpady v Brně, resp. správné třídění všech odpadů.

V roce 2016 byla v Brně spuštěna další vlna kampaně s cílem zvýšit množství vytříděných nápojových kartonů, tedy použitých obalů od mléčných výrobků, džusů apod. Kampaň samotná byla díky spolupráci se společností Tetra Pak Česká republika s.r.o. rozšířena o atraktivní soutěž pro všechny zaregistrované třídiče této komodity. Výsledky předčily očekávání – meziročně, proti roku 2015, vzrostlo množství vytříděných nápojových kartonů v Brně o 42 %. Přesněji, v roce 2015 bylo vytříděno necelých 77 tun nápojových kartonů. V roce 2016 to už bylo téměř 109 tun.

Pro mladou generaci funguje přímo v areálu společnosti SAKO vzdělávací centrum, kam ročně dochází tisíce dětí, žáků a studentů.

Kromě rozsáhlé kampaně, která všem Brňákům ukazuje, jak správně odpad třídit, pořádá SAKO Brno také workshopy o třídění odpadu pro nekomerční subjekty zdarma. Jejich účastníci se na nich mohou dozvědět, co se s odpadem z barevných kontejnerů děje, jak se třídí, zpracovává a využívá. Na vlastní oči také mohou vidět práci na dotřiďovací lince odpadů.

Pro potřeby Brňanů byla vyvinuta unikátní aplikace pro chytré telefony, která pomáhá lidem najít nejbližší kontejnery na tříděný odpad. Aplikace umožňuje i velice rychlou informovanost dispečinku svozu o přeplněné nádobě. Dispečer svozu může okamžitě reagovat, buď zařazením stanoviště do nejbližší svozové trasy, nebo v případně nepořádku, zařazením do úklidové trasy.

Za dobrými výsledky stojí, kromě osvětových a vzdělávacích aktivit, také stále se zlepšující sběrný systém. Obyvatelé města Brna mají k dispozici mimo 4,7 tis. barevných kontejnerů také jedinečnou síť sběrných středisek. Sběrné dvory, tedy brněnská sběrná střediska, používají města o obce v celé ČR, ale Brno má nejdostupnější síť ze všech. V současnosti mohou obyvatelé města využívat celkem 37 takových středisek. Ve většině z nich navíc probíhá nový projekt „RE-USE“, který má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. Brňané tak mohou prodloužit život věcem, které dnes bezmyšlenkovitě končí v popelnicích.

„Jsem přesvědčen, že jdeme správnou cestou. Třídění odpadů dlouhodobě podporujeme. Tyto výsledky přináší nám všem pozitivní signál v podobě každoročního nárůstu množství vytříděných odpadů, které se dále recyklují. Jsme rádi, že se nám systematická podpora vyplácí. Ještě máme spoustu práce před sebou, abychom patřili mezi nejlepší v republice.“, dodal Jiří Kratochvil.

PR

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...