Díky dotacím přibyde více elektrobusů a CNG autobusů

20. výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která byla zaměřena na podporu nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu se setkala s mimořádným ohlasem žadatelů z řad městských i regionálních dopravců zajišťujících dopravní obslužnost.

Původně bylo pro tuto výzvu vyhrazeno 1,15 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vzhledem k obrovskému zájmu ze strany dopravců došlo letos v únoru k navýšení objemu finančních prostředků na maximální možnou úroveň, což je téměř 1,7 miliardy korun.

Cílem podpory je rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu. Oprávněnými žadateli byly kraje a obce, které samy poskytují veřejné služby v přepravě cestujících a pak také dopravci, kteří tyto služby provozují na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Výzva byla zaměřena na nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy, tedy tramvají nebo trolejbusů. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 200 milionů korun, minimální výše činí pět milionů korun.

PENÍZE DOSTANE TŘINÁCT PROJEKTŮ

Podmínky výzvy úspěšně splnilo 35 projektů z celkem 37 předložených. Podpořeno bude třináct projektů. Zbývajících 22 projektů zařadil Řídicí orgán IROP na seznam náhradních projektů.

V projektech schválených k financování se nakoupí celkem 184 vozidel pro veřejnou dopravu, z toho 48 elektrobusů, 23 trolejbusů, 13 tramvají a 100 CNG autobusů. Šest projektů je zaměřeno čistě na elektrická vozidla. Například Dopravní podnik města České Budějovice nakoupí v tomto roce jedenáct nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů. Dotace z Evropské unie by měla být vyšší než 119 milionů. Elektrobusy a trolejbusy s pomocným pohonem si chce pořídit také Dopravní podnik města Hradce Králové. Ten by měl získat dotaci téměř ve výši 83 milionů korun. Elektrická vozidla by měla díky dotaci jezdit i v Olomouci, Pardubicích a Třinci.

UŠETŘÍ OVZDUŠÍ I PENÍZE

Pět projektů je zaměřeno na plynové autobusy. Jedná se především o tři projekty, díky kterým si chce město Brno pořídit tak zvané CNG autobusy, tedy autobusy jezdící na stlačený zemní plyn. Tyto autobusy přinášejí výraznou úsporu provozních nákladů a také významné snížení emisí. Jsou také méně hlučné v porovnání s naftovými autobusy, a to až o 70 %. Nejmodernější CNG autobusy produkují o 95 % méně jedovatého oxidu uhelnatého a zhruba o třetinu méně nespálených uhlovodíků, které jsou zdraví velice škodlivé. Podniky s 30 autobusy mohou ušetřit ročně až přes deset milionů korun.

V první etapě chce Brno pořídit tato vozidla za pomoci dotace ve výši téměř 170 milionů, v rámci druhé etapy žádá o dotaci ve výši 167 milionů a v rámci poslední, tedy třetí etapy, chce CNG autobusy pořídit za pomoci více než 73 milionové dotace. Díky 164 milionové dotaci si autobusy CNG pořídí i město Kladno. Nákup plně nízkopodlažních CNG autobusů pak plánuje i ČSAD Střední Čechy. Dotace by v tomto případě měla činit téměř 47 milionů korun.

Dva projekty budou kombinované. ČSAD Frýdek – Místek chce díky více než 80 milionové dotaci pořídit bezemisní a nízkoemisní vozidla pro MHD Hranice a Frýdek – Místek. Dopravní podnik Ostrava plánuje za pomoci dotace ve výši 170 milionů obnovit vozový park MHD v DPO I. - lokalitě Hranečník. Co do objemu požadovaných finančních prostředků bude více než 60 % prostředků směřovat na pořízení bezemisních, elektrických silničních nebo drážních vozidel. Jana Bartošová

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...