Muzea získají více než půldruhé miliardy

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo hodnocení kolové výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu, která byla zaměřená na podporu muzeí zřizovaných krajem nebo státem, jejichž průměrná návštěvnost za poslední tři roky překročila třicet tisíc návštěvníků. Ze 44 předložených projektů bylo podpořeno 39 projektů celkovou částkou 1,646 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekty jsou orientované především na tvorbu nových expozic, stavební obnovu muzeí v souvislosti se zvýšením ochrany sbírkových fondů nebo na budování nových depozitářů. Projekty musí být dokončeny do konce roku 2021, ale většina by měla být veřejnosti zpřístupněna již před tímto datem.

Nejvíce projektů se díky evropské dotaci zrealizuje v rámci Jihomoravského kraje. Bude jich celkem osm. Jmenovat lze například revitalizaci zadního traktu minoritského kláštera Znojmo s expozicí lapidária. Vybudován bude i bezbariérový přístup. Vstupní místnost bude moci být využívána pro vzdělávací programy. Klášter spadá pod Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Dotace by měla v tomto případě představovat téměř 6,5 milionu. Téměř 400 tisíc pak půjde ze státního rozpočtu.

Revitalizace by se měla uskutečnit i v Památníku bratří Mrštíků v Divákách, který spadá pod Regionální muzeum v Mikulově. Odhadované náklady přesahují sedm milionů korun. Domeček, ve kterém působili bratři Mrštíkové, potřebuje rekonstrukci, aby byl atraktivní. Práce se dotknou hlavní budovy, zahrady, ale i včelína. Vznikne zde výstava o životě bratrů, vzdělávací program a vytvoří se nové webové stránky o památníku. Kraj na rekonstrukci získá dotaci 5,3 milionu z evropských zdrojů a 300 tisíc od státu. Zbylé náklady si uhradí kraj.

NEJVÍC PENĚZ NA SEVER MORAVY

Moravskoslezský kraj byl pro změnu nejúspěšnější v celkové sumě podpořených projektů na svém území. Celková suma podpory bude představovat 486 milionů korun. 104 miliony korun bude například představovat dotace, díky níž bude v Kopřivnici vybudováno nové Muzeum automobilů Tatra. Více než šest milionů bude příspěvek ze státního rozpočtu. Výstavba muzea potrvá několik let, celkové náklady jsou vyčísleny na 123 miliónů korun. Muzeum vznikne v areálu bývalé slévárny kopřivnické automobilky Tatra. Stávající technické muzeum v Kopřivnici zůstane zachováno s tím, že v něm zůstane expozice osobních aut. Nové muzeum bude zaměřeno především na nákladní automobily. Součástí expozice bude i nově umístěný a zrekonstruovaný legendární vlak Slovenská strela. Počítá se s tím, že expozice se stane novou pobočkou Muzea Novojičínska, které je krajskou příspěvkovou organizací. Tatra do projektu vkládá nemovitost, sbírky a architektonický projekt. Expozice vznikne pod odborným patronátem Národního technického muzea v Praze.

Evropskou dotaci ale získá například i Muzeum Novojičínska, Slezské zemské muzeum či Národní zemědělské muzeum s depozitárně-expozičním objektem v Dolních Vítkovicích.

REVITALIZACE PAMÁTNÍKU LIDICE

V Kraji Vysočina budou zpřístupněny nové expozice ha hradě Rotštejn. Hlavním cílem tohoto projektu je prostřednictvím nových atraktivních muzejních expozic a s nimi související stavební obnovy nemovité kulturní památky hradu zpřístupnit a prezentovat sbírkové předměty Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny Jihlava a rovněž zajistit větší ochranu vystavovaných autentických předmětů i vyšší bezpečnost návštěvníků. Nové stálé expozice i doplňující výstavní programy pak umožní postupně představovat bohatý sbírkový fond muzea. Reinstalace stávajících expozic a v rámci projektu plánované konzervování-restaurování sbírkových předmětů umožní rozšířit rozsah vystavovaných exponátů a zároveň bude možné zpřístupnit i sbírkové předměty, které dosud nebyly na hradě prezentovány.

Z dalších akcí lze jmenovat modernizaci Severočeského muzea v Liberci či revitalizaci areálu Památníku Lidice. Jana Bartošová

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...