SLOVO: Věra Jourová, eurokomisařka

Hlavní téma aktuálního vydání Evropských novin se točí kolem kvality potravin. Země Visegrádské čtyřky začaly tento problém intenzívně řešit a chtějí docílit toho, aby se kvalita potravin v našich státech srovnala se západními zeměmi. K tématu se na stránkách Evropských novin vyjádřila ve svém komentáři i eurokomisařka Věra Jourová.

Na výzvu premiérů Maďarska, Slovenska a České republiky, která se zobrazila i v závěrech březnové Evropské rady, jsme se v Evropské komisi zaměřili na otázku dvojí kvality v různých státech EU. V tuto chvíli jsme ve fázi sběru podkladů. Vyzvala jsem evropské ministry zemědělství i úřady pro ochranu spotřebitelů a potravin, aby s Komisí sdíleli podrobné informace o výsledcích srovnávacích testů kvality a složení potravin, stížnostech ze strany občanů či spotřebitelských sdružení, a vnímání problému dvojí kvality potravin či jiného zboží v jejich členských státech. Dosud jsme obdrželi reakci ze 14 zemí. Na základě dat zaslaných členskými státy bude vedena diskuse na vysokém fóru pro fungování potravinového zásobování v červnu.

Toto složité téma má vazby na ochranu bezpečnosti potravin, vnitřního trhu i spotřebitelů. Je to především z tohoto úhlu, ze kterého vnímám problém dvojí kvality – spotřebitelé musí být plně informování o odlišnostech kvality a složení potravin, nesmějí být klamáni nebo vystaveni neférovému chování mimo rámec právního řádu. Zdůrazňuji, že pro silnou a odpovědnou reakci je velmi důležité získat relevantní a vědecky průkazná data a nespoléhat se jen na dojmy. I proto opakuji svůj apel na národní orgány, jež mají přímý přístup a možnosti analyzovat odlišné složení produktů, aby s Komisí formálně sdílely výsledky průzkumů. S těmito daty bude možné hledat řešení nedůstojné situace, třeba i formou dialogu s konkrétními výrobci a prodejci. Věra Jourová, eurokomisařka

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...