Zavedli pytlový sběr a jsou z nich skokani roku. To je příběh obce Přestavlky

Jubilejní desátý ročník soutěže obcí v třídění odpadů O perníkovou popelnici zná své vítěze. Tím absolutním je malá obec Plch s pouhou stovkou obyvatel, skokanem roku pak jen o něco málo větší Přestavlky. Tam v roce 2016 zavedli pytlový sběr a množství vytříděného odpadu raketově stouplo. Z výsledkové listiny nezmizely ani Horní Ředice, které ve své kategorii berou zlato už počtvrté za sebou.

Soutěž O Perníkovou popelnici je určená obcím v Pardubickém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Vyhlašovatelé – Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Pardubický kraj – chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení třídění odpadů. Současně jsou obce hodnoceny v rámci kolektivních systémů ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. v rámci zpětného odběru elektrozařízení. A že motivace obcí je úspěšná, potvrzují i výsledky desátého ročníku soutěže O perníkovou popelnici za rok 2016. „Pardubický kraj stojí za soutěží obcí od samého začátku. Jejím cílem je i dodržení podmínek oběhového hospodářství. Mnohem více mě ale těší, že čím dál více obcí sběru tříděného odpadu věnuje pozornost a že jim záleží nejen na finanční odměně, ale především na tom, aby žili v čistém a krásném prostředí. A je zajímavé sledovat, že čím menší obec je, tím větší pozornost tříděnému odpadu věnuje,“ komentoval soutěž radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí a zemědělství Václav Kroutil.

Obce do 300 obyvatel – Absolutní vítěz

V kategorii nejmenších obcí do 300 obyvatel nově kraluje obec Plch, která je také absolutním vítězem jubilejního ročníku soutěže. Také v této obci, která je tvořena jedinou ulicí dlouhou asi 700 metrů, totiž dbají na příjemné okolí. Na svém webu se mimo jiné chlubí tím, že obec je celoročně upravena, s květinami v oknech i na zahrádkách. Každou třetí středu v měsíci sváží tříděný odpad formou pytlového sběru. Loňské druhé a třetí místo obhájily Pravy a Čenkovice.

Obce 301 – 2 000 obyvatel

S finanční odměnou za vítězství v soutěži si každoročně vědí rady v Horních Ředicích. I v tomto ročníku totiž obec ve své kategorii od 300 do 2 000 obyvatel zvítězila. Stejně jako vloni. Finanční výhru vždy věnují do dalšího zkvalitňování systému sběru tříděného odpadu. „Díky loňské výhře jsme rozšířili možnosti ukládání bioodpadu, v obci jsme instalovali tři kontejnery. Zpevnili jsme také stávající plochy pro sběr bio a dřevěného odpadu. A také jsme nakoupili nádoby na objemný odpad,“ vyjmenovává poslední investice starosta Horních Ředic Jiří Kosel. Obci se povedlo zavést funkční systém a také v něm úspěšně pokračovat. „Je to ale náročné. Na lidi i na finance. Ale ono se nám to vrátí. Nejen tou finanční odměnou, ale především čistotou obce,“ dodává Kosel. Za Horními Ředicemi se umístily obce Choteč a Staré Hradiště, opět stejně jako v předchozím ročníku soutěže.

Obce nad 2 000 obyvatel

V kategorii měst a obcí nad 2 000 tisíce obyvatel své vítězství obhájilo město Třemošnice, stejně jako Sezemice obhájily místo stříbrné. Na třetí pozici ale došlo k výměně, když Litomyšl vystřídal Letohrad. Třemošnice je dokonce úspěšná i v celostátní soutěži Křišťálová popelnice, také vyhlašované společností EKO-KOM a.s. A za rok 2016 získalo i ocenění Skokan roku v systému ELEKTROWIN.

Skokan roku

Největší posun v množství vytříděného odpadu udělali v obci Přestavlky nedaleko Hrochova Týnce, a to o úctyhodných 360 míst. V roce 2016 tam totiž zavedli pytlový sběr a množství vytříděného odpadu se hned zvýšilo. „Předtím jsme měli v obci tři plastové nádoby. Ty tam zůstaly, ale začali jsme lidem zdarma rozdávat i pytle, a to je pro občany pohodlnější. Stačí vynést pytel před dům. Svážíme je jednou za 14 dnů,“ popisuje cestu k úspěchu starostka obce Marta Šafaříková. V obci sbírají papír, plasty, nápojové kartony i kovový odpad. A také sklo, i když to jen do kontejnerů.

ASEKOL a ELEKTROWIN

V rámci soutěže Perníková popelnice své ceny udělují také kolektivní systémy ASKEKOL a ELEKTROWIN. První jmenovaný hodnotí obce v nejvyšší dosažené výtěžnosti (kg/ 1 obyvatel/ rok) zpětného odběru elektrozařízení, např. informační technologie, telekomunikační zařízení, hračky, lékařské a měřicí přístroje a spotřebitelské zařízení kromě televizorů a počítačových monitorů. Ocenění získávají vítězné obce ve třech kategoriích dle počtu obyvatel, ASEKOL pak ještě uděluje speciální odměnu za vůbec nejvyšší výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2016 prostřednictvím stacionárních červených kontejnerů.

                                                                               

V systému ASEKOL v jednotlivých kategoriích obcí zvítězily obce Moravany, Proseč a Žamberk, což až na výjimku kopíruje výsledky předchozího ročníku. V kategorii nad 5 000 obyvatel totiž žamberečtí vystřídali Moravskou Třebovou. Speciální odměnu společnosti ASEKOL získala obec Svídnice.

Kolektivní systém ELEKTROWIN svými cenami oceňuje nejvyšší dosaženou výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení ve skupinách velké a malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje v přepočtu na jednoho obyvatele. V kategorii do 2 000 obyvatel zvítězila obec Sobětuchy, nad 2 000 obyvatel obhájilo město Proseč. Skokanem roku se stala již zmiňovaná Třemošnice, která dosáhla nejvyššího procentuálního meziročního nárůstu sběru velkých a malých spotřebičů.

Další informace o soutěži najdete na www.ekontejnery.cz.

PR

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...