Nejen o asfalt, ale také o zeleň kolem vozovek pečují krajští silničáři

 

Práce krajských silničářů není jen v odklízení sněhu nebo oprav děr v silnicích. Souvisí s tím i údržba příkopů a starost o zeleň. Krajská Správa a údržba silnic Pardubického kraje v minulých letech díky podpoře z Evropské unie realizovala hned několik rozsáhlých projektů, při kterých vysazovala nové stromy. Byly jich desetitisíce. A péče o stromy, ale i další zeleň stále pokračuje.

Cílem projektů s názvem Obnova krajinné silniční vegetace v Pardubickém kraji je zachování dřevin podél krajských silnic. V rámci tohoto projektu jsou vysazovány nové stromy a keře na místech, kde byly silnice nedávno zmodernizovány a byly bez vegetace, anebo tam, kde stávající zeleň neměla dlouhodobější perspektivu. Odborníci volili i takové úseky silnic, kde bylo třeba zakrýt průmyslové areály nebo kde bylo vhodné stromořadí využít třeba jako větrolamy. „Tyto rozsáhlé projekty jsme mohli realizovat díky podpoře evropských dotačních titulů. Na nás teď ale je zachovat tzv. udržitelnost. Musíme zajistit, aby se stromům dařilo a věnovat jim potřebnou péči. Nestaráme se ale jen o stromy vysazené v rámci těchto projektů. Hledáme proto nejen v našem rozpočtu potřebné finanční prostředky,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Jak dál?
V novém období dotačních zdrojů z Evropské unie jsou vypsány výzvy na projekty zaměřené na posilování přirozených funkcí krajiny. Jedná se například o podporu výsadby a ošetření stromů. Novinkou je možnost získat dotace i na ošetření již vysázených alejí. Určité procento dotací je určeno také na výkup potřebných pozemků. „Snažíme se vytipovávat další úseky silnic pro nové projekty, kde by bylo vhodné stromy doplnit. Jsme ale limitováni tím, že musíme najít ta místa, kde nám vlastníci sousedních pozemků dají svůj souhlas s naším záměrem,“ připomněl ekolog Správy a údržby silnic Pardubického kraje František Weisbauer.

Vytipovávání nových úseků na revitalizaci stromů kolem silnic a jejich případnou náhradu výsadbou není jednoduché. Stromy musí stát na pozemcích ve vlastnictví Pardubického kraje. K jejich výsadbě je potřeba získání souhlasu s případnou výsadbou, respektive obnovou stávající zeleně. „Na výsadbový materiál jsou kladeny rovněž enormní požadavky jak z hlediska druhového složení, začlenění do krajiny, ale i z pohledu zachování průjezdního profilu ze silnice i z přilehlého pole, když stromy dospějí. Pardubický kraj a správa silnic se budou soustřeďovat na místa, kde obce a občané budou k aktivitě revitalizace zeleně příznivě nakloněni,“ doplnil ředitel organizace Miroslav Němec.

V současné době má Správa a údržba silnic Pardubického kraje k dispozici výsledky studie zaměřené na možnosti získání dotací na obnovu údržbu vegetace v lokalitě okolo Králík a Žamberka. „V tuto chvíli však není žádný vhodný dotační titul, který by mohl být využit na silniční dřeviny. Přestože jsme byli na seminářích ze strany ministerstva životního prostředí informováni o dotačních možnostech, při reálném vyhodnocení konkrétních lokalit je realita mimo možnosti naší organizace,“ dodal František Weisbauer.  

Nabídka služeb

Součástí péče o zeleň v okolí komunikací je také hloubení a čištění příkopů, sečení trávy, ale také třeba likvidace pařezů. Tyto činnosti jsou nedílnou součástí tzv. obchodní činnosti Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Ta se totiž stará nejen o zeleň, která je součástí krajských silnic, ale nabízí tyto služby i dalším subjektům. Obchodní činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství i pro ostatní subjekty, nejenom pro cestující veřejnost. Našimi prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci komunikací, právnické a fyzické osoby.

PR

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...