Karla Šlechtová: Česko-polské přeshraničí se rozvíjí

Silnice III 03511 směrem ke FrýdlantuSpolečné česko-polské projekty v oblastech cestovního ruchu, rozvoje lokálních a regionálních silničních spojení a v neposlední řadě i spolupráce v oblasti vzdělávání a spolupráce místních komunit. Na tyto, ale i mnohé další projekty je věnováno více než 5,8 miliardy korun v programu přeshraniční spolupráce Interreg Česká republika–Polsko.

 

V současné době je realizováno sedm přeshraničních projektů silniční infrastruktury, díky kterým dojde k modernizaci více než 190 kilometrů lokálních a regionálních silnic. Jedním z příkladů je projekt Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, jehož cílem je modernizace více než 65 kilometrů silnic v Libereckém kraji a Dolnoslezském vojvodství, které hojně využívají také turisté,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Revitalizovány budou zejména úseky silnic, které jsou intenzivně využívány turisty, jež navštěvují destinace na obou stranách hranice. Na české straně se jedná o pět úseků, na polské o tři. Mezi další významné podporované projekty patří zvýšení přeshraniční akceschopnosti jednotek Integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby v často náročném terénu česko-polského pohraničí byly zásahy zachraňující zdraví, život či majetek co nejrychlejší a nejefektivnější. V rámci projektu „Bezpečné pohraničí“, jehož cílem je vytvořit systém výměny informací a společného řízení zásahů, bylo rozděleno více než 140 milionu korun na podporu místních jednotek IZS podél celé hranice. Podporu získalo 39 jednotek hasičského sboru na obou stranách hranice.

Aktuálně probíhá hodnocení projektů na podporu společných produktů cestovního ruchu, o který je enormní zájem. V rámci programu Interreg Česká republika–Polsko jsou nyní vyhlášeny výzvy na roky 2017 a 2018. (mmr)

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...