Cestu do českotřebovské průmyslové zóny dostaví včas, kraj potom zakáže kamiony v obcích

Stavba s oficiálním názvem „Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové“ patří v současnosti k největším projektům Pardubického kraje. Celková cena dosahuje jednoho sta milionu korun. I proto je pod drobnohledem krajské samosprávy. A zatímco vládne spokojenost nad dodržováním harmonogramu stavby, vrásky na čele dělá kraji stav objízdných tras. Jezdí tu mnohem více kamionů, než bylo dopředu deklarováno a tak Pardubický kraj chce podíl státu i města Česká Třebová na jejich opravách.

Technický a kontrolní den přímo na stavbu svolali náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš společně se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. Kromě prohlídky a technické kontroly stavby, která řeší zlepšení průjezdnosti pod železničním koridorem v České Třebové, se diskutovalo i o problémech na objízdných trasách. „Stavba řeší průjezdnost kamionů pod železničními mosty. Kvůli tomu musíme jít s vozovkou o sedmdesát centimetrů níže než doposud. Jedná s o komunikaci pod soustavou tří mostů, z nichž ten nejstarší je z roku 1959. Délka mostů je 750 metrů. A navíc je vše postaveno na navážce a nestabilní podloží může dělat problémy. Přesto jde stavba podle plánu a i přes zdržení v zimních měsících ji stavební firma dokončí ještě před termínem,“ popisuje aktuální stav stavby ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Komplikovaná byla i samotná příprava stavby, protože do ní zasahovalo více subjektů. Muselo dojít k úzké spolupráci Pardubického kraje, města Česká Třebová, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), ale také Lesy České republiky, které jsou vlastníkem potoka, který stavbou protéká. Financování projektu je také kombinované – část prostředků byla uvolněna usnesením vlády, další finanční prostředky byly alokovány SŽDC přes Státní fond dopravní infrastruktury.

Kvůli zkapacitnění příjezdové komunikace do průmyslové zóny bylo logicky nutné oblast uzavřít. Po objízdných trasách přes obce a na silnicích II. a III. třídy ale jezdí mnohem více kamionů, než provozovatelé logistického centra deklarovali. Obyvatelé obcí, ale i samotné silnice trpí a přetížená nákladní doprava se na nich podepisuje. V březnu se dokonce část vozovky na objízdné trase u rybníku Hvězda nedaleko Semanína pod jedním z kamionů utrhla. Tyto komunikace jsou ve vlastnictví Pardubického kraje a ten si svůj majetek chce chránit. „Na opravy vozovek na objízdných trasách budeme potřebovat minimálně 60 milionů korun. Obrátíme se na stát a budeme chtít alespoň polovinu nákladů získat ze státního rozpočtu,“ dodává Miroslav Němec. Na schůzce ovšem zazněl také příslib města Česká Třebová, že i město se na opravách bude částečně finančně podílet. A kraj o podobném spolupodílu chce jednat i s firmami v průmyslové zóně.

PR

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...