Pardubický kraj si chce chránit své silnice

 

V krajské metropoli se uskutečnilo pracovní setkání k tématu dopravy v Pardubickém kraji. Jednání svolal Pardubický kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Zazněly tu informace o připravovaných i realizovaných projektech, ale také záměr Pardubického kraje více se zaměřit na ochranu silnic II. a III. třídy.

Pracovní jednání zahájil náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš dobrou zprávou – ministerstvo dopravy je připraveno jednat o finančních prostředcích pro Pardubický kraj. Také informoval přítomné zástupce stavebních firem o tom, že kraj si chce do budoucna více chránit vlastní silnice. „Reagujeme na nedávnou situaci v Semaníně, kde došlo k celkové havárii 6,4 km vozovky na objízdné trase, která je přetížená těžkou nákladní dopravou. Proto se chceme pokusit do schvalovacího procesu objízdných tras začlenit podmínku, že v rozpočtu stavby musí být ukotveny peníze na opravu těchto silnic. Kraj proto zpracuje jaké si „rodné listy“ silnic II. a III. třídy, abychom věděli, v jakém původním stavu silnice byly, jaká je jejich únosnost“ vysvětlil na jednání Michal Kortyš.

Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec seznámil účastníky jednání s projekty na území Pardubického kraje. Pardubický kraj letos investuje do silnic více než 250 mil. korun, další finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. „Budeme teď postupně předávat staveniště, abychom práce stihli ve stavební sezóně roku 2017,“ řekl Miroslav Němec. Dále připomněl nedávné schválení aktualizace memoranda Vládou ČR týkajícího se mimo jiné přivaděčů k dálnici D35. Ještě letos budou zahájeny projekční práce. Na obchvatu Rokytna a Dašic a napojení na D35 jsou již projekční práce zadány. Zadány jsou i na silnici II/358 z Litomyšle do České Třebové a II/360 do Ústí nad Orlicí. „Snaha je, abychom přivaděče zprovoznili současně s úsekem dálnice D35 do Vysokého Mýta, tedy v roce 2021,“ dodal Němec. Na toto téma navázal poslanec a předseda Hospodářského výboru PS PČR Martin Kolovratník, podle kterého zákonodárci hledají možnosti jak, zpřísnit výběrové řízení na dodavatele stavby D35. „Současně máme ve sněmovně stavební zákon, ve kterém je dost nápadů, které mají pomoct liniovým stavbám. Myslím, že je to zákon pokrokový,“ prohlásil předseda a poslanec Kolovratník.

Na jednání zazněly také informace o čtyřech letos realizovaných projektech financovaných z Integrovaného regionálního operačního programu a také aktuální zprávy o přípravě projektu Dopravního uzlu Pardubice a dalších větších projektech na silnicích v Pardubickém kraji. Diskutovaná byla i Ostřešanská spojka.

PR

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...