O dotace pro sportoviště je velký zájem

detske hristeMinisterstvo pro místní rozvoj uzavřelo příjem žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Mezi obcemi do tří tisíc obyvatel, pro něž byla výzva určena, byl enormní zájem. Převis požadovaných finančních prostředků činí více než 644 milionů korun. Pro žadatele je připraveno 100 milionů korun.

 

Obrovský zájem obcí o tuto výzvu nás utvrdil v přesvědčení, že naše strategie investovat do dětí a mladých lidí je správná a obce tyto dotace potřebují. Zároveň tím přispíváme k našemu dlouhodobému cíli, který vede k rozvíjení kvalitního života na venkově, aby nedocházelo k jeho vylidňování,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Žádosti o dotace do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury, bylo možné podávat od 19. června do 18. srpna (12 hodin) 2017. Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje 337 žádostí, čímž došlo k převisu stanovené finanční alokace o 664 %. Nejvíce žádostí přišlo ze Středočeského kraje (52), dále z Jihomoravského kraje (47) a Zlínského kraje (41). Nejméně projektů si připravil Karlovarský kraj. Vyhodnocení žádostí proběhne do konce září.

Dotace v celkové alokaci 100 milionů korun bude využita především na rekonstrukci, modernizaci a vybudování hřišť či rekonstrukci a modernizaci tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Finanční příspěvek není udělován na vybavení těchto zařízení. Maximální výše dotace činí až 5 milionů korun, dolní limit na jednu akci představuje 500 tisíc korun. Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů. (mmr)

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...