Do regionální psychiatrické péče půjde 1,5 miliardy

psychiatrieSpecialisté Centra pro regionální rozvoj České republiky dokončili hodnocení projektů podaných ve výzvě IROP č. 54 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“. Ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu doporučilo 10 projektů, které budou spolufinancovány z evropských fondů. Osm projektů se nachází v alokaci výzvy a budou tedy financovány; dva projekty jsou náhradní a není na ně v tuto chvíli částka k financování způsobilých výdajů. Celkově projekty obdrží více než 1,5 miliardy korun.

 

Deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic znamená nové vybavení mobilních týmů, zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, psychoterapeutické stacionáře, ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním) a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení za účelem dosažení deinstitucionalizované péče (akutní psychiatrická péče ve všeobecných nemocnicích).

Jedním z úspěšných žadatelů o podporu z evropských fondů je Fakultní nemocnice Brno, která bude rekonstruovat Psychiatrickou kliniku včetně rekonstrukce akutních psychiatrických lůžek, zřízení stacionáře, realizace prostorového a materiálního zázemí Centra duševního zdraví a vybavení multioborového týmu Centra). Z IROP dostane nemocnice peněžní podporu ve výši 491 milionů korun.

Podpory z IROP (tentokrát ve výši necelých 76 milionů korun) se dočká i Nemocnice Tábor, která psychiatrickou péči o pacienty zkvalitní vybudování zcela nového pavilonu psychiatrie, který nahradí současné prostory psychiatrického oddělení. Projekt by měl přispět nejen ke zvýšení kvality péče, ale i k jejímu zefektivnění nejen v regionu bývalého okresu Tábor, ale i v celé severní části Jihočeského kraje.

Novou budovu pro psychiatrickou péči chystá i Fakultní nemocnice Plzeň (podpora ve výši 268 milionů korun). Nové objekty by měly zajistit klidnější prostředí i lepší komfort pro pacienty pro pacienty a pomoci jim tak k uzdravení.

Spolufinancování ve výši 268 milionů Kč čeká i Krajskou nemocnici Liberec (KNL), která bude rekonstruovat a rozšiřovat dva objekty psychiatrického oddělení a pořizovat související přístroje a nábytek.

Aktuálně je vyhlášená 75. výzva „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.", ve které je pro žadatele připraveno 425 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. (crr)

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...