Další čtyři mosty a tři silnice opraví ve středních Čechách IROP

oprava silniceVyužitím finančních prostředků IROP hodlá Středočeský kraj spolufinancovat dalších sedm dopravních staveb, které tento týden schválila Rada kraje. Všechny stavby již mají připravenu projektovou dokumentaci a budou zařazeny do zásobníku projektů, které kraj hodlá realizovat v příštím roce. Zároveň bude na zhotovitele těchto dopravních záměrů vypsáno ještě letos výběrové řízení.

Mezi nově nachystané dopravní stavby k realizaci v roce 2018 patří rekonstrukce čtyř mostů a tří silnic druhých tříd,“ informoval radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011.

První je rekonstrukce mostu ev. č. 229-009 na silnici II/229 Všesulov, který se nachází v havarijním stavu ve staničním km 14,047. Tady převádí na okraji obce silnici II/229 přes Šipský potok. Předpokládané náklady rekonstrukce činí celkem 10,4 milionu korun s DPH.

Obdobně je v havarijním stavu i mostní objekt ev. č. 237-013 A na silnici II/237 v km 35,101 přes Zlonický potok u obce Hořešovice v okrese Kladno. I tato stavba je již projektově připravena a čeká na schválení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl radní pro oblast dopravy František Petrtýl a upřesnil, že si vyžádá cca 10,1 milionu korun.

Třetím mostem, jenž by měl projít rekonstrukcí, je most ev. č. 105-029 na silnici II/105 Počepice. Jeho průjezdný profil je nyní zúžen betonovými svodidly, což je pro řidiče velmi nepříjemné. Proto bude vozovka na mostu rozšířena na 7,5 metru. Tato stavba by měla stát cca 35,9 milionu korun s DPH.

A čtvrtým mostem, jenž se dostává do zásobníku projektů na příští rok, je most ev. č. 240-008 vedoucí přes potok v obci Černý Vůl. „Stav tohoto mostu je naprosto nevyhovující, a proto projekt předpokládá vybudování zcela nového mostu s nosnou konstrukcí tvořenou železobetonovým rámem za zhruba 7 milionů korun s DPH,“ vysvětlil radní F. Petrtýl.

Pokud jde o projektovou přípravu silnic druhých tříd, město Dvůr Králové projektově připravilo novostavbu pozemní komunikace II. třídy, která se stane součástí obchvatu Králův Dvůr. Nová komunikace by měla odvést tranzitní dopravu mimo zastavěné území města. Předpokládané náklady na stavbu činí 49,5 milionu korun s DPH a stavba by měla být realizována v roce 2018 až 2019.

Další komunikací, která by měla projít rekonstrukcí je silnice II/118 Malé Kyšice, kde by mělo dojít k sanaci nestabilního svahu a rekonstrukci odvodnění komunikace v úseku dlouhém 491 metrů. Předpokládaná cena stavebních prací je předpokládána na 10,6 milionu korun s DPH.

Poslední připravenou projektovou dokumentací je rekonstrukce silnice II/322 Kolín – Týnec nad Labem o celkové délce 4,2 km, bude s předpokládanými náklady 80 milionů korun.

Krajský úřad na základě rozhodnutí Rady kraje vypíše na všechny výše uvedené dopravní stavby výběrová řízení na zhotovitele, technického dozoru a BOZP.  

Středočeský kraj se snaží, aby byl plně schopen využít dotační možnosti IROP. V současné době má KSÚS SK ve výzvě č. 70 IROP zaregistrováno celkem 9 projektů a do konce roku by jich mělo být zaregistrováno dalších 5. V příštím roce by pak mělo být v IROP registrováno 20 dopravních staveb. K tomu je dalších 5 dopravních projektů KSÚS letos zaregistrováno v programu ITI. (sčk)

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...