Peníze do silnic, vzdělávání a sociálních služeb

opravy silnic 006Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončilo hodnocení dalších tří výzev. Finance tak poputují na podporu krajských silnic, rozvoj sociálních služeb a infrastruktury dalšího vzdělávání.

Žadatelé mohou i nadále předkládat své projekty v mnoha oblastech. Jedná se například o třicet výzev IROP pro projekty v dopravě, školství a sociálních službách na území velkých aglomerací a venkovských oblastí místních akčních skupin,“ upřesňuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ve výzvě „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“  byla cílem podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy. V této průběžné výzvě bylo podpořeno 107 projektů za více než 5,3 miliard korun, dalších pět úspěšných projektů za téměř 700 milionů korun ještě očekává vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzva má již 25 ukončených projektů za 800 milionů korun. Dosud největším ukončeným projektem je „Silnice II/495: Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa“ za 86 milionů korun, tedy rekonstrukce úseku silnice II. třídy napojené na nadřazenou komunikační síť ve Zlínském kraji v délce téměř tří kilometrů. Oprávnění žadatelé v této oblasti, kraje a jimi zřizované organizace, mohou v současnosti žádat o podporu pro obdobné projekty v navazující 70. výzvě IROP.

Ve výzvě „Rozvoj sociálních služeb“ bylo předloženo 147 projektů za více než 1,4 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), což je zhruba o 200 milionů korun více než byla vyhlášena alokace výzvy. S ohledem na alokaci výzvy bude možné podpořit 125 úspěšných projektů. Projekty se zaměřují především na rekonstrukci a výstavbu objektů, zařízení a také zkvalitnění základny, které vytváří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Finance byly přiděleny projektům zabývajícím se podporou infrastruktury center denních služeb, domovů pro osoby se zdravotním postižením, také jsou zde projekty zaměřené na nízkoprahová denní centra či odlehčovací služby. Příkladem úspěšného projektu je „Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Armády spásy v Ostravě“ s dotací 36 milionů korun z EFRR, kde dochází k vybudování zcela nového zázemí nízkoprahového denního centra a noclehárny určené především pro osoby v obtížné sociální situaci.

Ve výzvě „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ žadatelé předložili celkem 39 žádostí o podporu za necelých 300 milionů korun (EFRR) přičemž se jedná o skoro dvojnásobek vyhlášené alokace výzvy. Cílem výzvy je podpora budování a modernizace infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání cizího jazyka, moderních a digitálních technologií, přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Díky alokaci výzvy, která činí 151,2 milionů korun (EFRR), bude možné finančně podpořit osmnáct nejúspěšnějších projektů. Aktuálně se již v realizaci nachází dvanáct projektů v hodnotě 92 milionů korun (EFRR). Mezi ně patří například „Zázemí pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov“ s dotací 17 milionů korun (EFRR), kde dochází díky půdní vestavbě a dalším stavebním úpravám ke vzniku čtyř moderních učeben ve čtvrtém patře budovy na místě původně nevyužívaných půdních prostor a balkónu. V učebnách budou probíhat například kroužky jako „Malý vědec“, „Řezbářský kroužek a práce se dřevem“, „Počítačové programy pro žáky druhého stupně“ či kroužky angličtiny pro děti prvního i druhého stupně. (mmr)

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...