Dvacet miliard eur za čtvrtstoletí

penizeV roce 2017 poskytla skupina Evropské investiční banky v České republice nové úvěry, záruky a vlastní kapitál v objemu 1,16 mld. eur. EIB vyplatila úvěry ve výši 977 mil. eur a Evropský investiční fond (EIF), který je součástí skupiny EIB, uskutečnil kapitálové, záruční a mikrofinanční operace v objemu 184 mil. eur.

Potenciální investice zmobilizované skupinou EIB v České republice díky transakcím s podporou EFSI dosáhly v roce 2017 celkového objemu 2,52 mld. eur. V tomto ohledu podepsal EIF čtyři transakce s podporou EFSI a jeho celkový příspěvek činil 170 mil. eur.

Během posledních 25 let podpořily úvěry EIB ve výši 20 mld. eur projekty v České republice, jejichž cílem je snížit rozdíly v regionálním rozvoji, posílit hospodářskou konkurenceschopnost a zvýšit životní úroveň lidí.

„V České republice se objem aktivit skupiny EIB neustále zvyšuje. Ve srovnání s rokem 2016 se v roce 2017 tento objem téměř zdvojnásobil a přesáhl částku 1 mld. eur,“ poznamenal Vazil Hudák, viceprezident EIB, který odpovídá za operace banky v zemích střední Evropy. „Důležitá je však nejen kvantita, ale také kvalita. A v tomto ohledu jsem rád, že banka EU podpořila celou řadu menších projektů malých a středních podniků, společností se střední tržní kapitalizací a obcí. V budoucnosti počítáme s tím, že obnovíme spolupráci se státním sektorem a že v České republice rozšíříme podporu podnikovému sektoru.“

V roce 2017 poskytla EIB výrobci automobilových dílů Benteler 36 mil. eur na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) a na zavedení technologií pro vývoj optimalizovaných lehkých a bezpečnějších součástí podvozků (vyrobených z široké škály kovových a nekovových materiálů a jejich kombinací) a součástí motorů se značným potenciálem dosáhnout menších rozměrů. Je to také součást projektu podporujícího aktivity v oblasti VaVaI v Rakousku, Německu a Maďarsku.

V roce 2017 uzavřela EIB s českými finančními institucemi jedenáct smluv o poskytnutí zprostředkovaných úvěrů v celkovém objemu 925 mil. eur. Tyto instituce používají finanční prostředky od EIB na financování projektů MSP a obcí v oblasti místní infrastruktury, ochrany životního prostředí, energetiky a výzkumu, vývoje a inovací, jakož i v oblasti služeb včetně cestovního ruchu. Úvěry EIB tak zlepšily přístup MSP ke střednědobým a dlouhodobým finančním prostředkům za výhodných finančních podmínek. Projektů realizovaných v České republice malými a středními podniky a společnostmi se střední tržní kapitalizací, financovaných formou úvěrů EIB, bylo v roce 2017 celkem přibližně 15 000.

V České republice poskytl EIF v roce 2017 částku 184,5 mil. eur v rámci jedné kapitálové operace, čtyř záručních operací a jedné mikrofinanční operace; jejich prostřednictvím má být zmobilizována částka 443,1 mil. eur.

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...