Do strategické zóny stát pošle 175 milionů

stavba domuZítra budou vyhlášeny další dvě výzvy pro oblast Solnice - Kvasiny Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (SPZ) a Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou. Ministerstvo pro místní rozvoj pro ně připravilo 175 milionů korun.

Pokračujeme tak v podpoře měst a obcí, z kterých lidé cestují za prací do průmyslové zóny. Přímo tím reagujeme na jednu z bezprostředních potřeb zdejšího regionu, kde díky působení velkého investora došlo k rychlému nárůstu nabídky pracovních příležitostí, a s tím souvisejících požadavků na bydlení. Pochopitelně musí jít naše podpora ruku v ruce s dalšími opatřeními, na kterých se vláda podílí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Program Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou má za cíl rozvoj bydlení v oblasti se strategickou průmyslovou zónou Solnice – Kvasiny. Podprogram Výstavba bytů v oblastech se SPZ mohou využít obce, které mají maximálně 40 tisíc obyvatel a leží v dojezdové vzdálenosti 30 km od SPZ Solnice – Kvasiny, na financování 90 % uznatelných výdajů spojených s výstavbou nájemních bytů. Nájemní byty mohou vzniknout buď v novostavbě bytového domu, nebo rekonstrukcí nebytových prostor na byty, případně rekonstrukcí zcela vybydlených bytových domů na byty. V bytech musí obec následně vybírat tržní nájemné a budoucí nájemce bytů vybrat transparentním a nediskriminačním způsobem, to vše po dobu patnácti let. Na výstavbu bytů je připraveno 150 milionů korun.

Z podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ lze spolufinancovat výstavbu místních komunikací, vodovodu a kanalizace s cílem zasíťovat pozemky pro budoucí výstavbu bytových a rodinných domů. Dotace je poskytována ve výši 85 % uznatelných výdajů. Na tento podprogram má MMR pro rok 2019 připraveno 25 milionů korun. Výzva bude vyhlášena zítra, v pátek 9. listopadu. (mmr)

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...