Nestátní neziskovky mohou žádat o podporu

bezbarieroveMinisterstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace (NNO). Žádosti pro oblasti Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí je možné podávat až do 17. prosince 2018.

Také letos vypisujeme výzvu pro nestátní neziskové organizace, které významnou měrou napomáhají rozvoji našich regionů. Připravili jsme pro ně celkem 34 milionů korun. Věřím, že námi uvolněné finance půjdou na ty nejpřínosnější projekty,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Žadateli o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy. V rámci hodnocení budou vybrány a podpořeny pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Podporovány nebudou náklady spojené s činností a provozem NNO ani aktivity, které jsou podpořeny z jiných zdrojů.

Žádost je potřeba předložit v závazné formě, a to v nerozebíratelném písemném vyhotovení. Žádosti budou přijímány do 17. prosince, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR. Zároveň musí být žádost o poskytnutí dotace v elektronické aplikaci uvedena do stavu „podána“. (mmr)

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...