Výstava Dopravní uzel Pardubice je nyní umístěna v ČSOB Pojišťovna Aréně Pardubice

 

Všechny čtyři módy dopravy propojuje Dopravní uzel Pardubice. Výstava tohoto projektu je umístěna v ČSOB Pojišťovna aréně, kde byla instalována poté, co ji mohli zhlédnout návštěvníci vlakového nádraží a dříve také letištního terminálu Jana Kašpara na letišti Pardubice. Celkem je v aréně umístěno dvanáct panelů, na kterých mohou návštěvníci vidět vizualizaci, která více přibližuje, jak by měl vypadat Dopravní uzel Pardubice. Pokud chcete vědět, jak bude v Pardubicích vypadat doprava, tak určitě navštivte zmiňovanou výstavu. Velké poděkování patří Rozvojovému fondu Pardubice.

Multimodální centrum v Pardubicích se stane křižovatkou silniční, železniční, vodní a letecké dopravní sítě a bude jediné svého typu v celé České republice. Cílem projektu je zefektivnit a zlevnit nákladní dopravu, dobudovat dopravní infrastrukturu a napojit tak Českou republiku prostřednictvím železničního uzlu a veřejného přístavu v Pardubicích na Evropskou dopravní síť TNT. Projekt Dopravního uzlu Pardubice veřejnosti přibližuje výstava, která byla instalována v novém terminálu pardubického letiště a odkud se přestěhovala do nádražní budovy v Pardubicích. Expozice je určena široké veřejnosti, která má jedinečnou příležitost seznámit se zblízka s jednotlivými plánovanými projekty na železnici, silnici, vodě i ve vzduchu.

Prvního slavnostního otevření výstavy se na pardubickém letišti zúčastnil kromě 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské i ministr dopravy Dan Ťok, a to v rámci výjezdního zasedání Vlády ČR v Pardubickém kraji. „Multimodální uzly chceme podporovat. Propojení železnice, vody, silnice a v tomto případě i vzduchu může být zajímavé. Jsem přesvědčený, že to má svůj smysl a že to bude fungovat,“ řekl při návštěvě letištního terminálu a otevření výstavy Dan Ťok. „Přiznám se, že u regionálních letišť jsem mírným skeptikem. Tato letiště to totiž nemají v České republice jednoduché. Nicméně v tomto kraji, kde poprvé letěl Jan Kašpar, létání tradici má. Pardubice jsou pro mě neodmyslitelně důležitým železničním uzlem a splavnění Labe až do Pardubic je naší prioritou a doufám, že se to brzo povede,“ shrnul svůj pohled na Dopravní uzel Pardubice ministr dopravy.

"Dopravní uzel Pardubice představuje unikátní příležitost propojení všech čtyř dopravních módů, který dosud v České republice nemá obdoby. Sjednocení silniční, železniční, letecké a vodní dopravy v multimodální logistické překladiště na břehu Labe představuje komplexní a jedinečné dopravní centrum s vysokým potencionálem pro další rozvoj Pardubického kraje a celé České republiky. Jako místopředseda Hospodářského výboru Parlamentu České republiky vítám tuto iniciativu. Jsem pevně přesvědčen, že tento impuls povede ke zvýšení atraktivity a prestiže Pardubického kraje nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodním kontextu. Pardubice jsou městem se silnou dopravní tradicí,kterou se ostatní města vždy inspirovala a osobně věřím, že tento projekt bude dalším z nich," dodal poslanec Martin Kolovratník.

Během výstavy, která byla v letištním terminálu Jana Kašpara umístěna od 18. června do 30. září prošlo téměř 70.000 cestujících. „Jsem velice ráda, že se podařilo letiště zahrnout do strategie dopravní infrastruktury Pardubicka, kam rozhodně patří. Výstava ukázala cestujícím, které jsme na letišti odbavili, že budoucnost patří všem jejím druhům. Doprava je jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů a kombinace silnice, železnice, vody a vzduchu zvyšuje komfort všech uživatelů. DUP je vizí budoucnosti,“ k výstavě doplnila ředitelka letiště Pardubice Hana Šmejkalová.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš vidí v letecké dopravě budoucnost. „Moje vize je jasná. Kromě cestujících za dovolenou oslovit i průmysl, zaměřit se na cargo dopravu. Pokud se nám to podaří a dokážeme u nás ve středu republiky vybudovat překladiště zboží z vody na koleje a z kolejí do vzduchu, bude to skvělé.“

Druhou zastávkou této výstavy bylo vlakové nádraží v Pardubicích. Expozice s plánky Dopravního uzlu Pardubice byla na nádraží umístěna od září do prosince. V tomto období prošlo nádražím přes 100.000 cestujících. Právě železnice má v tomto projektu velkou úlohu.

„Nedílnou součástí dopravního uzlu je v současnosti připravovaná modernizace samotného železničního uzlu. SŽDC si jako správce a zároveň investor uvědomuje, o jaký klíčový záměr se jedná, a to nejen v rámci regionu,“ uvádí generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Nedílnou součástí multimodálního centra je ale i silniční infrastruktura. Projekt počítá nejen s výstavbou obchvatů krajské metropole, ale i dalších měst a s přeložkami a budováním nových silnic. Modernizovány mají být i silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje a vzniknou i nové cyklostezky. Samotné multimodální centrum a veřejný přístav na stávající silniční síť napojí nová silnice III. třídy. Umožní také napojení průmyslové zóny Semtín. Projekt počítá se zkapacitněním místních komunikací a s vybudováním záchytných parkovišť.

Nositelem projektu Dopravního uzlu Pardubice je krajská příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která se jej ujala podobně jako dalších klíčových rozvojových témat v regionu. Jedná se například o výstavbu přivaděčů k dálnici D35, které se podařilo začlenit do vládního memoranda. „Pardubice a Pardubický kraj ukazují, že kde je vůle, je i cesta. Pokud se totiž podívám na zdejší organizace a úspěšnost čerpání programu Ministerstva dopravy ČR, patří ve srovnání s ostatními kraji mezi nejúspěšnější – a to jak v silniční, tak i v letecké dopravě,“ řekl k tomuto tématu 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

Výstava je k vidění od 11. ledna do 30. dubna. Expozice bude ke zhlédnutí zdarma, a to pouze na sportovních či kulturních událostech, které se budou pořádat v ČSOB Pojišťovna aréně.

PR

DUP leden 593x439

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...