Více než 700 milionů eur do projektů od EIB

penizeSkupina Evropské investiční banky (skupina EIB), již tvoří Evropská investiční banka (EIB) a její dceřiný Evropský investiční fond (EIF), poskytla v České republice v roce 2018 úvěry, záruky a kapitál v hodnotě 708 milionů eur.

Zatímco EIB podepsala nové úvěrové smlouvy v hodnotě 443 milionů eur, EIF se zavázal poskytnout částku 264 milionů eur v rámci 14 operací zahrnujících kapitálové vklady, záruky či mikrofinancování asi 4 300 malých podniků. Tím byla zajištěna podpora pro 48 000 pracovních míst a mobilizovány investice v celkové hodnotě 925 milionů eur.

Úvěry vyplacené ze strany EIB pro účely financování již podepsaných projektů, tj. podpora pro reálnou ekonomiku, činily celkem 691 milionů eur, což je největší objem čerpání v této zemi za poslední tři roky.

Část financování poskytla skupina EIB díky Investičnímu plánu pro Evropu, pro který se také vžil název „Junckerův plán“. V rámci tohoto plánu zahájeného v roce 2015 poskytuje EIB úvěry zaručené Evropským fondem pro strategické investice (EFSI) a prostřednictvím Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH) také poradenství. Skupina EIB zatím schválila projekty zaručené EFSI v hodnotě 694 milionů eur, s možnou výší investic až 4 miliard eur.

Viceprezident EIB Vazil Hudák k tomu uvedl: „EIB velmi přispěla k růstu této země v roce 2018. Vysoká byla v minulém roce zejména částka námi vyplacených prostředků – tedy peněz, které se dostávají do reálné ekonomiky. Přispěli jsme tak k udržení velkého počtu pracovních míst. Po takřka deseti letech se nám navíc podařilo obnovit spolupráci se státem. Dojednali jsme celou řadu úvěrů, z nichž některé by mohly být realizovány již v tomto roce.

Úvěry pro MSP a společnosti se střední tržní kapitalizací

EIB uzavřela v roce 2018 smlouvy s českými finančními institucemi ohledně šesti zprostředkovaných úvěrů v celkové hodnotě 395 milionů eur. Tyto instituce následně půjčily finanční prostředky z EIB malým a středním podnikům (MSP) a obcím na projekty v oblasti lokální infrastruktury, ochrany životního prostředí, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací a také služeb, včetně cestovního ruchu. Úvěrové prostředky od EIB získalo přibližně 2 600 MSP a společností se střední kapitalizací a podpora tak v loňském roce v České republice směřovala do celkem 128 000 pracovních míst.

Modernizace krajů a měst České republiky

V roce 2018 poskytla EIB celkem 700 milionů korun (přibližně 27,4 milionů eur) Jihomoravskému kraji na modernizaci infrastruktury, podporu hospodářství a zkvalitnění veřejných služeb, zejména v oblasti zdravotní a sociální péče. Mezi výše uvedené patří rekonstrukce veřejných budov, škol a sportovišť, budov sociální péče, jakož i úsporná opatření směřující ke snížení nákladů na energie. Z tohoto úvěru je spolufinancováno 15 dílčích projektů v oblasti dopravy, zdravotní a sociální péče, přičemž finanční podpora EU činí 1,5 mld. Kč (59 mil. EUR). Jedná se již o třetí operaci EIB v Jihomoravském kraji a podpora banky v tomto regionu už dosáhla částky cca 116 milionů eur.

Podpora pro inovativní podniky se zárukou Evropského fondu pro strategické investice

Podobně jako v předchozích letech poskytla EIB podporu místním pobočkám předních inovativních společností pro účely výzkumu a vývoje a také zavádění inovativních výrobních technologií. V tomto směru poskytla banka EU v České republice následující úvěry prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI):

  • 7,5 milionů eur z celkového úvěru ve výši 30 milionů eur společnosti CARMAT, která vyvinula nejpokročilejší umělé srdce na světě. Výrobky společnosti dávají naději lidem, kteří jsou postiženi terminální fází selhání obou srdečních komor.

  • 13,4 milionů eur z celkového úvěru ve výši 80 milionů eur k financování rozvoje inovativního a udržitelného automobilového průmyslu v Evropě. Tento úvěr pomůže společnosti CIE Automotive vyvíjet technologie snižující hmotnost vozidel a přinášející efektivnější a čistší výrobní procesy.

Transakce jsou zajištěny Evropským fondem pro strategické investice (EFSI), který je finančním pilířem Investičního plánu pro Evropu – tzv. „Junckerova plánu“.

Poradenské služby EIB

Poradenské služby jsou v České republice poskytovány zejména prostřednictvím platforem Společné pomoci při podpoře projektů v evropských regionech (JASPERS), Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH), Poradenství v oblasti finančních nástrojů (FIA), Finančního poradenství v oblasti inovací (IFA) a Evropského odborného centra pro PPP (EPEC).

V roce 2018 se platforma JASPERS zaměřila v České republice na dopravu. Devět z jedenácti dokončených projektů, které jsme podpořili, byly důležité projekty v oblasti železniční a silniční dopravy. Podpořili jsme také aktualizaci metodiky analýzy nákladů a přínosů dopravních projektů v České republice, která by měla přinést urychlení přípravy dopravních projektů, jež mají být financovány z evropských strukturálních fondů. JASPERS se nyní podílí na 18 projektech, z nichž 89 % se realizuje v sektoru dopravy. V této chvíli se nacházíme ve druhé fázi těchto významných projektů: R35 – Dostavba MÚK Opatovice – Ostrov a dálnice D1 Přerov – Lipník (0137).

Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) je partnerský program EIB a Evropské komise, který zajišťuje jednotné místo pro komplexní nabídku poradenství a poskytování odborných asistenčních služeb. Centrum poskytuje cílenou podporu při identifikaci, přípravě a rozvoji investičních projektů v celé Evropské unii. Do prosince 2018 obdrželo centrum z České republiky celkem 26 žádostí o poradenství, od požadavků na informace až po žádosti o odbornou asistenci a financování. Z výše uvedeného počtu se 22 žádostí týkalo konkrétních projektů a 14 pocházelo ze soukromého sektoru.

Česká republika se účastní také činností EPEC v oblasti vytváření sítí a v zastoupení svým Ministerstvem financí je členem tohoto centra. EPEC poskytlo podporu Ministerstvu dopravy a Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) při přípravě rozhodnutí a projektu PPP pro výstavbu dálnice D4. (eib)

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...