V příštím období má být osm operačních programů

vladaVláda rozhodla o struktuře operačních programů pro období 2021-2027. Schválený návrh počítá s osmi operačními programy, které budou v následujících měsících detailně rozpracovány, a to včetně podporovaných oblastí a rozdělení prostředků.

Vláda schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj na rozložení operačních programů a oblasti, na které se budou programy zaměřovat. Přestože nás čeká ještě hodně práce, kdy budeme připravovat konkrétní specifika operačních programů, již je jasné, jakým směrem se bude nastavení systému čerpání pro příští období ubírat. Schválený návrh se zakládá na zkušenostech ze současného období a staví hlavně na kontinuitě. Zachování podobného systému zajistí hladký přechod mezi obdobími, ale hlavně myslíme na příjemce, kteří se v zaběhnutém systému již orientují,“ podotkla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pro Českou republiku bude na období 2021-2027 k dispozici 20,1 miliardy eur (běžné ceny), nicméně i tato výše je ještě předmětem jednání s Evropskou komisí. Schválený návrh počítá s šesti tematickými operačními programy (OP), operačním programem technické pomoci a programem přeshraniční spolupráce, který je stále v jednání se zahraničními partnery.

Přehled operačních programů a řídicích orgánů pro období 2021-2027:

Název OP Řídicí orgán
OP Konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu
OP Doprava Ministerstvo dopravy
OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí
OP Výzkum a vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP Lidské zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí
Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Technická pomoc a kvalita správy Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Přeshraniční spolupráce bude upřesněno

Názvy operačních programů jsou předběžné a budou předmětem dalšího projednávání, stejně jako upřesnění oblastí, které bude možné z těchto programů podporovat. Vedle výše zmíněných programů bude ještě samostatně Ministerstvem zemědělství předložen návrh programu pro oblast rybářství a také programu rozvoje venkova, který v budoucím období bude stát mimo politiku soudržnosti. Struktura operačních programů bude odborné veřejnosti představena na 6. Kulatém stole v únoru v Praze na MMR.

Spolu s operačními programy bude připravována Dohoda o partnerství – strategický dokument uzavřený mezi členským státem a Evropskou komisí, který zaštítí čerpání z evropských fondů pro období 2021-2027. Předložení finálního návrhu operačních programů a Dohody o partnerství vládě je plánováno na březen příštího roku, následně bude probíhat vyjednávání s Evropskou komisí. (mmr)

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...