Výuka umělců v Plzni je díky EU kvalitnější

konzervatorVýuka mladých umělců v Plzni je kvalitnější díky Evropské unii. Tamní konzervatoř získala před deseti lety dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad, určenou na modernizaci vzdělávacích prostor. Ty slouží dodnes žákům i veřejnosti.

Projekt Zkvalitnění výuky Konzervatoře Plzeň byl zaměřen na rozšíření a vybavení specifických výukových prostor pro žáky této školy. Více než třináctimilionová dotace napomohla modernizovat výuku do nově vybavené multimediální učebny a nového koncertního sálu. Smyslem projektu bylo zajištění podmínek pro zkvalitnění specifického vzdělávání a příprava studentů konzervatoře na kvalitní výkon jejich budoucího povolání. Lepší podmínky pro vzdělávání zvyšují pravděpodobnost jejich vstupu na trh práce,“ řekla Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Kvalitnější prostory pro výuku už deset let využívají studenti konzervatoře, a to zhruba 180 studentů denní formy studia a asi 60 studentů dálkové formy studia, a dále plzeňská veřejnost. „Díky projektu byly odstraněny překážky bránící modernímu stylu výuky při respektování nových trendů v odborném vzdělávání, byly zajištěny odpovídající prostory pro výuku a prostředí pro praktické osvojování získaných dovedností studentů, zkvalitněno prostorové zázemí, pořízeno nové vybavení pro výuku a umožněno zpřístupnění výuky i studentům s omezenou možností pohybu,“ doplnila Michaela Šímová. (rrjz)

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...