"Posypového materiálu máme dostatek," říká ředitel krajských silničářů Miroslav Němec

 

Správci silnic prožívají možná nejnáročnější období roku. V Pardubickém kraji silničáři musí zabezpečit téměř tři tisíce kilometrů silnic II. a III. třídy. Jak je Správa a údržba silnic Pardubického kraje na zimu připravená? A co vše zimní údržba obnáší? Odpovědi na tyto otázky zná ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Jak rozsáhlou síť silnic musíte v zimním období udržovat?

Je to prakticky totožné s minulými sezonami. Zajišťujeme údržbu silnic II. a III. třídy, od loňského roku už nedodáváme tyto služby státu pro údržbu silnic I. třídy. Rozsah údržby na „dvojkách a trojkách“, které jsou ve vlastnictví našeho zřizovatele, tedy Pardubického kraje, jsou necelé tři tisíce kilometrů. Z toho asi 200 kilometrů udržujeme pouze pluhováním. A asi 130 kilometrů neudržujeme vůbec. Jsou to silnice malého dopravního významu, kde by údržba byla neekonomická. Většinu úseků udržujeme vlastními silami, přibližně 460 kilometrů zadáváme našim dodavatelům. V kraji máme zhruba tisíc kilometrů z hlediska zimní údržby udržovaných silnic II. třídy.

V minulosti se mluvilo o tom, zda by nestálo za úvahu na některých úsecích silnic změnit technologii údržby. Došlo k nějakým úpravám?

I s ohledem na požadavky některých obcí jsme začali uvažovat o rozšíření aplikace rozmrazovacích posypů na úseky silnic, které se dosud udržovali inertním materiálem. Jde zejména o silnice, kde vzrůstá intenzita dopravy a je potřeba zvýšit její bezpečnost. Touto úpravou technologie pomůžeme eliminovat vznik zledovatělých uježděných vrstev, kolejí a výtluků na silnici. Navíc snížíme i spotřebu inertních materiálů, které pak zanášejí příkopy a odvodňovací zařízení. Změnu technologie posypu musí schválit příslušné správní úřady, včetně těch z ochrany životního prostředí a vod, především v přírodních rezervacích a chráněných krajinných oblastech. V minulosti jsme tuto změnu už provedli v některých lokalitách na Chrudimsku, Svitavsku, Žamberecku a Orlickoústecku. Loni jsme tuto změnu připravili v oblastech Lužska, Moravskotřebovska a Lanškrounska. Vše muselo projít tím správným legislativním procesem, náročný a zdlouhavý byl například schvalovací proces v oblasti Plánu zimní údržby, který krajské zastupitelstvo schvaluje na každé zimní období.

Zmínil jste úsporu inertního posypového materiálu. Kolik ho za sezonu spotřebujete?

V zásobách máme přes 20 tisíc tun písků a drtí. To nám vystačí na lehce nadprůměrný průběh zimy. K tomu máme ve skladech asi 15 tisíc tun soli. Posypový materiál vždy nakupujeme už v létě, kdy jsou ceny nižší. Například letos jsme v rámci otevřených výběrových řízeních ušetřili dva a půl milionu korun.

Je tato zásoba dostatečná?

Pokud nás zima nepřekvapí nějakým extrémním průběhem, pak ano. Průměrně za rok spotřebujeme 12 tisíc tun soli, teď máme v zásobě zmiňovaných 15 tisíc tun. Pokud by nastaly nějaké komplikace, máme zdroje, kde zásoby případně doplnit i v zimě. Ceny ale budou o něco vyšší než v létě.

Loni na jaře jste společně s náměstkem hejtmana pro dopravu Michalem Kortyšem objížděl jednotlivá cestmistrovství a řešili jste mimo jiné i stav skladových hal…

To je pravda. Na některých cestmistrovstvích máme haly nové nebo rekonstruované, na některých místech bychom zlepšení skladovacích podmínek potřebovali. Pardubický kraj nám pomohl příspěvkem na opravy a rekonstrukce skladů. Za poslední tři roky jsme obnovili původní dožívající sklady třeba v Poličce, Litomyšli či Žamberku. Aktuálně připravujeme obnovu skladovací haly ve Svitavách, původní čtyřicet let stará laminátová konstrukce je už na konci své životnosti.

Obnovujete také vozový park?

Díky posílení investic od Pardubického kraje jsme pořídili nová víceúčelová vozidla, která v zimě zajistí zimní údržbu a v létě je „přestrojíme“ na běžnou údržbu silnic. Jde o nákladní vozidla se sypací nástavbou, radlicí a elektronickou regulací posypu. Pořídili jsme také teleskopické nakladače pro nakládku posypového materiálu, na odstraňování sněhu a v létě pro běžnou údržbu příkopů, krajnic a podobně. Na Žamberecko s charakterem podhorských podmínek jsme koupili nový traktor pro nesení pluhů, radlic i posypové nástavby, ze kterého se v létě stane například sekačka trávy. A určitě bych měl zmínit novou posypovou nástavbu se speciální technologií, která – laicky řečeno – namíchá více solanky k suché soli a rotačnímu trubicemi sůl rozstříká až do šíře 8 metrů. Snížíme tím spotřebu suché soli a rychlejší a dlouhodobější účinek na povrchu komunikace.

S jakým rozpočtem pro zimní období počítáte?

Náklady na zimní údržbu se průměrně pohybují někde kolem 100 milionů korun. Prostředky jsou přidělovány na kalendářní období roku. Například v roce 2019 jsme původně počítali se 116 miliony korun, ale přišel extrémní leden a jen za tento první měsíc náklady na zimní údržbu dosáhl částky více jak 57 milionů korun. Pardubický kraj nám prostředky posílil o 15 milionů korun, abychom byli schopni zabezpečit i měsíce listopad a prosinec. (PR)

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...