Téma bezpečnosti státu

sandor(Evropské noviny - 1/2015) Česko nyní sice není primárně ohroženo, ale na jeho území jsou cíle, které mohou být zasaženy. Mezi hlavní lze označit Židovské město, pražské metro, letiště, Svobodná Evropa apod. Současná připravenost České republiky čelit případným teroristickým útokům islamistických radikálů odpovídá tomu, jak se politické vedení země staralo a kultivovalo policejně bezpečnostní systém státu od 11. září 2001. V roce 2004 proběhly ve Vojenském zpravodajství rozsáhlé a ničím neopodstatněné čistky. Lze důvodně pochybovat, že se podařilo úspěšně nahradit více jak čtyři sta vyhozených profesionálů. Období ekonomické a finanční krize poznamenalo rozpočty všech tajných služeb, policii ČR nevyjímaje. Proto lze dnešní výroky a určitá legislativní opatření politiků považovat spíše za pokrytectví než míru chápání zhoršené bezpečnostní situace, o kterou se opírají. Vždyť posledních 14 let bylo ve znamení otevřeného nepřátelství islamistů. Útoky v roce 2004 v Madridu (více jak 190 mrtvých), či Londýn 2007 s padesátkou obětí. Islámský stát a Al Kajdá na Arabském poloostrově svou činností jenom zvýraznily hrozbu islámského radikalismu od útoků na newyorská dvojčata. 

Nejenom BIS, ale i ostatní tajné služby se snaží rizika eliminovat preventivní činností, která zahrnuje řadu opatření. Tzn. od vlastní operativní činnosti až po mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery, která má bohužel daleko do požadovaného stavu. PČR udržuje úzké kontakty s policejními sbory evropských zemí. Je totiž jedinou složkou, která může teroristy aktivně eliminovat preventivně, či po případném útoku. Proto je nutné, aby kvalitě, početnímu stavu a jejímu vybavení byla věnována maximální pozornost. Tu si stejnou měrou zaslouží i hasičský záchranný sbor a zdravotnická záchranná služba. Na jejich schopnostech a dovednostech závisí, jak se podaří odstranit následky útoku fanatiků. Nejen ale toho. Tyto složky zachraňují lidské životy prakticky každý den. Každý z nás je může někdy potřebovat!

Andor Šándor, bezpečnostní poradce, bývalý náčelní Vojenské zpravodajské služby ČR

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...