Komentář Martina Netolického k evropským projektům

(Evropské noviny - 3/2015) Na jaře tohoto roku zahajujeme projekty v oblasti úspor energie, které jsou spolufinancovány z Operačního programu Životní prostředí v rámci 60. výzvy. Jedná se o zateplení Gymnázia Dašická a Sportovního gymnázia v Pardubicích. Další akce na úsporu energií se týkají jednotlivých nemocničních zařízení. V Orlickoústecké nemocnici to jsou pavilony C a G, v Chrudimské nemocnici budou zatepleny budovy D a D1. Svitavská nemocnice se dočká zateplení interního křídla a Litomyšlská nemocnice budovy ředitelství. Celkové náklady těchto projektů přesahují 80 milionů korun. V polovině března byla také podána žádost v rámci 64. výzvy na realizaci úspor energie ze stejného operačního programu pro Střední odborné učiliště opravárenské v Králíkách. Dále chystáme projekty v oblasti modernizace silnic, které jsou spolufinancovány z Regionálního operačního programu v rámci 41. výzvy. Jedná se o modernizaci silnice III/34026 v Chrudimi u železničního přejezdu a napojení na komunikaci I/37. Modernizace se bude týkat také úseku silnice III/35847 z České Třebové do Semanína a silnice II/355 z Dřevše do obce Silnice. U této čtveřice projektů dosahuje součet nejvýhodnějších nabídek 190 milionů korun. Všechny výše uvedené projekty jsou v současné době ve fázi zahájení fyzické realizace, což znamená, že ještě nedochází k čerpání finančních prostředků. Jsem rád, že v současné době nemáme žádné problémy v souvislosti s uskutečněním zmíněných akcí. Doufám, že ani v nejbližší době nenastanou problémy, které by mohly práce zdržet nebo dokonce zastavit.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje a předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro fondy EU

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...