Co na to europoslanci

Jak po skončení „doby hájení“ hodnotíte činnost české eurokomisařky Věry Jourové?

(Evropské noviny - 3/2015) Působení paní komisařky Jourové hodnotím velice pozitivně. I přes těžké začátky se paní komisařka chopila svého portfólia s obrovskou odhodlaností a vytrvalostí a i přes rozsáhlost oblasti, kterou se zabývá, skutečně prokázala svou schopnost se v tématech orientovat, flexibilně reagovat a dynamicky řešit závažné otázky. Musím ji a její kabinet pochválit především za jejich komunikativnost, proaktivní přístup a kooperaci. Pozitivní postoj je při této práci klíčový a komisařka Jourová od počátku své činnosti prokazuje velmi proaktivní přístup. Vzala si do svého týmu kvalitní odborníky, se kterými se velmi dobře spolupracuje. Doufám, že po dobou svého mandátu vytrvá v dobře odváděné práci.

Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu

Paní komisařka Jourová ani svých 100 dnů hájení nepotřebovala, mnoho jsme o její činnosti zatím neslyšeli. Každopádně je zřejmé, že do bruselského prostředí dobře zapadla a naučila se říkat to, co po ní pan Juncker a zdejší elity očekávají. Jako příklad může sloužit její obhajoba povinných kvót pro zastoupení žen, což je koncept, který dříve jako ministryně sama odmítala. Žádný takový návrh naše frakce v Evropském parlamentu samozřejmě nepodpoří; jednak to vůbec nepatří do kompetence Evropské komise  a jednak jsou opatření jako povinné kvóty dávno zastaralá a pro současný pracovní trh a potřeby žen a matek zcela nevyhovující. Naši podporu nedostane ani další z jejích plánů, totiž vznik úřadu "evropského prokurátora".

Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu

Paní komisařka Jourová má opravdu širokou oblast působnosti, která není jednoduchá ani na koordinaci s dalšími komisaři. Bude pro ni jistě velkou výzvou ve struktuře Komise prosadit vlastní stanovisko. Přes pomalejší rozjezd v Bruselu je na rozdíl od svého předchůdce Fülleho mnohem více vidět doma, což hodnotím pozitivně a svědčí to i o vstřícném PR přístupu. Z hlediska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů je mi trochu líto, že si návštěvu tohoto výboru nechala paní komisařka s poměrně velkým časovým odstupem až jako poslední ze všech výborů, zapojených do jejího slyšení. Věřím ale, že to neodráží priority její agendy. Z konkrétních věcí mne mrzí malý posun u nařízení o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, na který opravdu čekáme velmi netrpělivě a kde musí Komise najít aktivní řešení, jak odblokovat situaci v Radě EU. Hlavní úkoly má paní komisařka stále před sebou. Jedním z nich je oblast digitální agendy, kde již avizovala modernizaci spotřebitelských práv pro online prostředí. Kvalitním návrhem může podstatně přispět k posílení spotřebitelů. Věřím také, že více využije domácích zkušeností a v Komisi získáme silného spojence v boji proti diskriminaci spotřebitelů z nových členských států. Paní komisařka Jourová se nedávno v jednom hodnotícím rozhovoru sama vyjádřila, že jí z celé agendy jde nejlépe oblast genderu. Já bych si velmi přála, aby k tomu brzo přibyla i spotřebitelská politika. A na tom s ní budu velmi ráda spolupracovat.

Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...